Resultatet av EU-valet blev några förändringar. I EU-parlamentet förlorade EPP (de konservativa och kristdemokraterna) makt till S&D (socialisterna). Man kan också konstatera att de federala krafterna tappade mark till förmån för EU-kritiska, nationalistiska och partier från extremvänstern.

De konservativa är fortfarande största partigrupp och har nominerat Juncker som ordförande för den nya kommissionen. Sannolikt dröjer det en bra tid in på hösten innan den nya kommissionen är på plats och fungerar operationellt.