Ingen fara, det kommer nya chanser, men det kan vara en god idé att ta de första stegen för ett eventuellt projekt redan nu. I höst kunde man bland annat söka till Europeiska samarbetsprojekt. Kreativa Europa har två utlysningar för underkategorierna Europeiska plattformar och Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur med sista ansökningsdatum i februari 2015. Utöver detta kommer även nya utlysningar att ske under våren med sista ansökningsdatum i oktober 2015. Håll dig uppdaterad genom Kulturrådets hemsida här