How can cities and regions support a more circular building sector? That was the question discussed during a breakfast webinar we organised this morning together with Gothenburg European office. There was not one single answer to the question, but one important factor for accelerating the transition is to learn from each other’s achievements instead of reinventing the wheel. As we can conclude from the three examples presented, there is a lot happening in cities and regions already.


Nu har det första årliga arbetsprogrammet inom EU:s hälsoprogram EU4health publicerats. Det omfattar 312 miljoner euro och ska gå till projekt inom fyra områden:

  • Krisberedskap
  • Förbygga sjukdom
  • Hälsosystem och sjukvårdspersonal
  • Digitalisering

Cancer pekas ut som ett horisontellt fokusområde, vilket är kopplat till genomförandet av EU:s plan mot cancer.

Bild: EU-kommissionen

Ni hittar arbetsprogrammet och information om de planerade utlysningarna i detta dokument. Vi kan vänta oss att det kommer arrangeras olika typer av infosessioner snart, både av Folkhälsomyndigheten som har ansvar för informationsspridning i Sverige, men också av den ansvariga EU-myndigheten HaDEA och/eller EU-kommissionen DG SANTE som har ansvar för EU:s hälsopolitik.

Du kan läsa mer om EU4Health 2021-2027 och hitta användbara länkar i denna artikel. För mer information om vad det innebär att ingå i EU-projekt rekommenderar vi även SBHSS hälsoplattforms rapport om just detta.