I slutet av juni beslutade europeiska rådet att anta förslaget och regelverket kring Junckers omtalade investerinspaket (EFSI). Det innebär att de första projekten kan starta redan i september. Var står Sverige i denna fråga och hur kan vi i Småland-Blekinge dra nytta av pengarna för våra investeringar?

 


För att inspirera och stimulera offentliga aktörers deltagande i Horisont 2020 arrangerade Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Ständiga Representation vid EU under senvåren ett seminarium riktat till politiker och tjänstemän på kommun-, landstings- och regionalnivå.

Temat för seminariet var vilken roll offentlig sektor kan spela i EU:s ramprogram för forskning och innovation? Vad är nyttan för offentliga aktörer att delta i Horisont 2020?  Ta del av de olika talarnas presentationer här.

 

Måndagen 15 juni hölls den årliga informal Baltic Sea Group (iBSG) konferensen. Temat för årets möte var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth”. Småland-Blekinge representerades på konferensen av deltagare från Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg.

dkjgkjgkgj

På bilden syns från vänster: Robin Björk, Lennarth Förberg, Therese Magnusson, Robert Olesen, Akko Karlsson, Christina Mattisson, Britt-Louise Berndtdsson, Åke Nilsson, Svetlana Sukhova, Anna Nilsson och Jan Martinnsson