Har er klass ett genuint EU-intresse? Ni kanske har slutfört ett tidigare EU-projekt eller vill påbörja ett nytt?
 


Vid lunchtid presenterade den nytillträdde ordföranden för kommissionen, Jean-Claude Juncker sina kandidater för den framtida EU-kommissionen. Den nya kommissionen kommer att vara unikt i sitt sätt. För första gången kommer sju kommissionärer, så kallade superkommissionärer, att få ett utökat ansvar samt befogenheter.