Skogen är ett av Småland-Blekinge-Hallands främsta styrkeområden. Förutom miljö- och produktionsvärden spelar skogens resurser en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan.

Den skogliga bioekonomin ses som särskilt viktig för tillväxt och utveckling i landsbygdsregioner och i Småland-Blekinge-Hallands skogar pågår det flera spännande utvecklingsprocesser kopplat till nya material, cirkulär ekonomi, byggnation och energi. Vi vet att skogen har stor potential att bidra till ett bättre klimat och EU kan på olika sätt stödja den skogliga bioekonomins utveckling i våra regioner.

Kontakt Linda Reinholdsson

Linda.reinholdsson@sbhss.eu

+32 492-45 48 92