Området robotteknik i stort, och som en del av en alltmer digitaliserad europeisk industri, blir bara hetare och mer aktuellt. Samtliga aktörer inom fältet uttrycker tydligt potentialen hos robotteknik, dess bredd vad gäller lösningar på diverse samhälleliga utmaningar och vikten av att ”hoppa på tåget” för att inte bli lämnad kvar på en analog perrong.  För Småland-Blekinge-Halland finns det därför all anledning att hålla sig uppdaterad på vad som händer på området och hur vi kan stötta vårt näringsliv i denna omställning.

Vid ett mycket välbesökt seminarium som Brysselkontoret deltog på nyligen presenterades ett antal nätverk och initiativ som kan vara värda att känna till och nedan finner du en kortfattad presentation av dessa. Snarast i tiden ligger finns möjlighet att komma med i katalog över digitala innovationspunkter i Europa. Deadline är den 15 juli och här handlar det inte bara om robotteknik, utan digitalisering i stort. Läs mer om ansökan sist i denna artikel.

 

I mitten av augusti tar Anna Nilsson tjänstledigt under ett halvår för att pröva en ny tjänst. Hennes tjänst ersätts under den tiden genom ett vikariat. Nu har vi glädjen att meddela att vi har funnit en vikarie, nämligen Adam Andersson!

Adam är 26 år och kommer närmast från Europa Direkt Halland, och har även värdefulla kunskaper från EU-arenan efter att ha praktiserat ett halvår på Västra Götalandsregionens Brysselkontor.

Vi på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor ser fram emot att få Adam som kollega under en händelserik höst – välkommen Adam!

 

Med tanke på kommande förhandlingar av EU-budgeten valde Regionkommittén och territoriella samarbetsorganisationer (AER, AEBR, CPMR, SEMR och Eurocities) att gå ihop under våren 2017 för att uppmana alla relevanta aktörer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå att skapa en allians för en stark, ambitiös och mer effektiv och synlig sammanhållningspolitik efter 2020.

Vid ett möte i Malta den 9 juni, Addressing EU regional development ministers in Malta, uppmanade Karl-Heinz Lambertz, förste viceordförande vid Regionkommittén, medlemsstater att stärka sitt engagemang för en stark sammanhållningspolitik i nästa EU-budget.