Den 26 – 27 juni samlades Småland-Blekinge-Hallands chefsgrupp och styrgrupp i ett soligt Bryssel för den årliga styrgruppskonferensen. Fokus var riktad mot förberedelser inför nästa programperiod (2021 – 2027) och de nya möjligheter som tillskrivs den regionala nivåns europeiska engagemang.

Förra året togs första stegen till ett samarbete mellan Småland-Blekinge-Halland och innovationsplattformen GEEF i nederländska Leeuwarden på temat smarta hem för äldre. I höstas åkte en grupp bestående av regioner, kommuner, science parks och lärosäten till Nederländerna och GEEF i syfte att utforska möjligheterna till samarbete. Det var ett lyckat besök som man gärna ville följa upp. Denna stafettpinne plockades upp av eHälsoinstitutet Linnéuniversitetet som tog initiativet att bjuda in till och arrangera nästa träff. Och förra veckan var det en förväntansfull grupp från Nederländerna som anlände till Småland för att återigen träffa de svenska deltagarna och ta nästa steg i samarbetet.

Under den årliga Energy Week i Bryssel samlas energi- och klimatintresserade för att redovisa och inte minst utbyta erfarenheter. Från Energikontor Sydost var Tommy Lindström på plats för att bevaka eventen för sina medlemmar och även för att hålla några presentationer med goda exempel från Mörbylånga och Kalmar kommun. Läs Tommys reflektioner från dagarna!