I en debattartikel på Europaportalen i förra veckan underströk SKL vikten av en svensk position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken.  Nu svarar Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I artikeln pekar han på att regeringens utgångspunkt för den regionala tillväxtpolitiken är ett starkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar. I artikeln redogör Bucht för hur han vill att det ska genomsyra utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken.  I detta sammanhang betonas möjligheten för aktörer med regionalt utvecklingsansvar att redovisa sina prioriteringar vad gäller regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, i respektive län.

Läs mer om synen på partnerskapsöverenskommelsen och Interreg i Sven-Erik Buchts svarsartikel på Europaportalen.

 

Bildkälla: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I en satsning för att öka konkurrenskraften hos europeiska små och medelstora företag genom digitala lösningar introducerade EU-kommissionen år 2016 konceptet ”Digitala innovationshubbar” (DIH). Detta är ett steg i den digitala omvandlingen av industrin och EU-kommissionen satsar 500 miljoner euro fram till 2020 för att alla europeiska företag då ska ha en hubb inom sin region. I nuläget finns det två stycken hubbar i Sverige (Stockholm och Göteborg), vilket kan jämföras med Nederländerna och Belgien som har ca 50 stycken tillsammans (Se hur resten av EU jämför sig här). Småland-Blekinge-Hallands arbetar redan nu med digital kompetens för att främja konkurrenskraftig industri och effektiv offentlig förvaltning, kanske kan en digital innovationshubb vara ett verktyg för att förbättra detta arbete?  Läs mer om hur det fungerar nedan.

Lena Micko och Carola Gunnarsson, ordförande respektive styrelseledamot i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skrivit en debattartikel på nyhetssajten Europaportalen angående regeringens position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken. Under morgondagen, fredag 30 november, ska det nya förslaget diskuteras mellan EU-medlemsländerna. Flertalet viktiga frågor kommer lyftas, så som graden av regionalt inflytande, partnerskapsöverenskommelsen, gränsöverskridande samarbete över sjögräns och kopplingar till landsbygdsprogrammet. SKL uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för de svenska regionerna och för en regionalt förankrad regionalpolitik genom partnerskapsavtal, då regionerna är de som bäst förstår sig på de lokala förhållandena. Läs mer om Sveriges och SKL:s ställningstaganden i respektive fråga på Europaportalens hemsida eller hos SKL.