På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens och EU-kommissionens roll är huvudsakligen att stödja medlemsstaterna i arbetet och att främja forskning och innovation.  Digitalisering och hälsoområdet är något både den nuvarande och den tillträdande kommissionen har prioriterat i sina agendor för Europa. Följaktligen har EU:s nästa långtidsbudget ett tydligt hälsofokus.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) är ett nytt initiativ i Erasmus som stöttar utvecklingen av regionala och europeiska plattformar för yrkesutbildning. Initiativet har en tydlig koppling till regional utveckling med tanke på länken till lokala och regionala strategier för tillväxt och innovation (smart specialisering). Eftersom Erasmus går mot en dubbelt så stor budget i nästa programperiod (21 – 27) kan det vara viktigt att den regionala nivån är uppmärksam på hur de nya verktygen i Erasmus kan användas till regionala insatser för kompetensförsörjning. 

I september 2017 presenterade Frankrikes president Macron idén om europeiska universitetsnätverk – nätverk av europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an de samhällsutmaningar och kompetensbrister som finns i EU.  EU-kommissionen har byggt vidare på detta i grunden politiska initiativ, med målet att uppnå 20 sådana nätverk fram till 2024. Brysselkontoret förutser att goda möjligheter finns för våra medlemmar med dess lärosäten att ta del av initiativet, allra särskilt med det fokus på regional utveckling, forskning och innovation som genomsyrar Europauniversitets vision.