Inför nästa programperiod 2021–2027 kommer den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) att upphöra och ersättas av InvestEU-programmet som består av InvestEU-fonden, InvestEU Advisory Hub och InvestEU-portalen. InvestEU-programmet skapar nya finansieringsmöjligheter genom att, i större utsträckning än tidigare, fokusera på synergieffekter mellan EU:s olika program med en tydligare inriktning mot olika politikområden. Synergieffekterna kan bl.a. nyttjas för att skapa regional innovationsutveckling i Småland-Blekinge-Halland.

I veckan fick Brysselkontoret en briefing från svenska EU-representationen inför de europeiska transportministrarnas rådsmöte i Luxembourg den 6 juni.

Av störst intresse för Småland-Blekinge-Halland är Connecting Europe Facility 2021-2027. Programmet är i princip färdigförhandlat mellan EU:s beslutsfattande institutioner. Flera regioner i norra Sverige är lättade att en förlängning av ScanMed-korridoren upp över finska gränsen blir verklighet efter flera års aktivt påverkansarbete gentemot både nationell och europeisk nivå. Kopplat till detta nämndes även översynen av själva TEN-T-nätverket som för närvarande pågår och där ett samråd är öppet fram tills 17 juli. Även om TEN-T-översynen inte diskuterades den 6 juni, uppgav den tjänsteman som representerar Sverige i förhandlingarna att EU-kommissionen är öppna för synpunkter som kan röra alla aspekter av TEN-T. Brysselkontoret har för närvarande dialog med region Blekinge, region Halland och region Kalmar om framtida TENT-T. Till hösten 2019 väntas man även genomföra riktade samråd, t.ex. gentemot medlemsstaterna.

På själva ministerrådsmötets agenda fanns även passagerarrättigheter, sommartid och elektronisk godstransportinformation (eFIT). Sveriges ståndpunkt och mer info hittar ni i regeringens kommenterade dagordning samt i pressrelease från mötet

 

I veckan var Mikael Ludvigsson, porcessledare för Smart Housing Småland, i Bryssel för att utveckla klustrets europeiska arbete. På agendan stod bl.a. möte med EU kommissionen DG GROW (motsvarar i princip näringsdepartementet). Mötet byggde på ett intresse från EU-kommissionen att ta del av vilka möjligheter som Smart Housing Småland ser gällande innovativt hållbart byggande, men även vilka utmaningar som branschen och klustret står inför.