Den 5 september anordnar det Brysselbaserade nätverket Informal Baltic Sea Group, IBSG, konferensen ”Save the Baltic Sea for real” i Bryssel.

Småland-Blekinge-Halland är medlem i iBSG tillsammans med 49 andra regionala Brysselkontor från Östersjöområdet. Det fungerar framförallt som en plattform för erfarenhets- och informationsutbyten för sina medlemmar. Ett av iBSG:s huvudmål är att organisera en årlig konferens om politiska frågor som rör Östersjöregionen och årets konferens riktar fokus mot Östersjöns vattenkvalitet och de miljömässiga hoten som kemiska ämnen och plaster utgör.

Konferensen anordnas på Europaparlamentet (Bryssel) i samarbete med bl.a. Östersjökommissionen (CPMR) och Europaparlamentets Intergroup on Seas, rivers, islands and coastal areas. Registreringen är öppen fram till den 29 augusti.

De senaste månaderna har EU-kommissionen presenterat förslag både till EU:s långtidsbudget 2021-2027 och förslag till förordningar inom specifika policyområden. Bland dessa finns förslag till sammanhållningspolitik 2021-2027. Medlemsstaterna förhandlar om förslagen i rådet och svenska regeringen arbetar nu på sin ståndpunkt. Näringsdepartementet har därför skickat flera av förlagen på remiss till svenska aktörer, inkl. Småland-Blekinge-Hallands medlemmar. Detta är ett tillfälle för oss att påverka Sveriges position i frågor som har betydelse för framtida möjligheter att bedriva utveckling i våra regioner.

Sista svarsdag är 12 september, men snabbt svar uppmuntras då vissa förslag redan behandlas i rådet.

Remissen finner ni här.

Det finns även faktapromemorior för flera av förslagen att ta del av här.

SVEREG är de svenska Brysselbaserade stads- och regionkontorens samt SKL:s samarbetsnätverk. Den 27 juni anordnades SVEREG-konferensen i Bryssel med titeln ”Regional och lokal utveckling efter 2020". 150 deltagare, varav 25 från Småland-Blekinge-Halland, deltog och fick en fördjupad inblick kring de förslag som EU-kommissionen har presenterat i EU:s flerårsbudget. 

Vill du få en inblick av diskussionerna kan du läsa den SVEREG-sammanfattning som de svenska Brysselkontoren gemensamt har skrivit. Sammanfattningen tar bl.a. upp kommissionens budgetförslag och vad de innebär för de olika politikområdena, reflektioner från Europaparlamentet och det svenska perspektivet på budgetförhandlingarna.