Som en del av EU:s Gröna giv presenteras nu EU:s nya strategi för hållbar finansiering. Den bygger vidare på det steg som togs inom EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt från 2018. Strategin sätter den ramarna för EU:s arbete och omfattar åtgärder och instrument som redan tagits fram, håller på att tas fram och som ska tas fram. Ett av de instrument taxonomi som just nu håller på att tas fram är EU:s taxonomi som klassificerar vilka ekonomiska aktiviteter som anses klimat- och miljömässigt hållbara. Småland Blekinge Halland bevakat taxonomin och svarat på samråd, då den berör för oss viktiga sektorer som skog och drivmedel.


I Småland Blekinge Halland South Sweden har vi stor kompetens inom hållbart byggande, inte minst inom innovationsmiljön Smart Housing Småland. När New European Bauhaus lanserades var det samstämmigt i regionen att initiativet passar helt in på den utveckling som pågår i våra regioner och den kompetens vi har. Detta är helt enkelt en möjlighet vi inte får missa.

Smart Housing Småland har tagit sig an att samordna engagemanget i Småland. Som en del av detta arrangerade man flera webinarium under årets Almedalsveckan. Ett av dessa fokuserade på vad Bauhausinitiativets värdeord – hållbart, vackert, inkluderande – betyder för småländska aktörer. Brysselkontoret deltog tillsammans med I am Home, Linnéuniversitetet och Tengboms. Vi kunde konstatera att i Småland vet vi inte bara hur man bygger miljömässigt hållbart, de inkluderande aspekterna satsas det stort på. Du kan se webinariumet här.

Det är ingen tvekan om att det pågår mycket konkreta satsningar och verkstad i våra regioner. Vi på Brysselkontoret fortsätter bevaka hur hållbart byggande och New European Bauhaus. Kontakta Linda om du är intresserad av att veta mer.

Tips! Ni kan se alla Smart Housing Smålands webinarium från Almedalen i efterhand här.