EU-kommissionen meddelande den 13 mars att det planerades ett nytt investeringsinitiativ för att hantera krisen som har uppstått på grund av Coronaviruset. Investeringsinitiativet kan potentiellt bli ett viktigt verktyg för många regioner, inkluderat Småland-Blekinge-Halland. Med dessa investeringar ska sjukvårdssystemen avlastas, arbetsmarknader samt små och medelstora företag (SME) stödjas, men insatser riktas även till andra känsliga områden inom EU-ländernas ekonomier.


Nyfiken på praktik i Bryssel och på Småland Blekinge Halland South Sweden? Se och hör vår praktikant Fatmir Mikullovci berätta om sina erfarenheter. Och du glömmer väl inte söka till hösten - sista ansökningsdag 29 mars!


 

Ett par gånger per år träffas de svenska EU-representationens ambassadörer och cheferna för de svenska regionkontoren i Bryssel. Det informella mötet syftar till att verka för Sveriges bästa utifrån hur den regionala och nationella nivån arbetar i olika faser av EU:s beslutsprocess. Vid dessa möten diskuteras därför både tolkningar av vad som är på väg in beslutsprocessen och konsekvenser av förhandlingar som pågår.