I slutet av juli, efter fyra dygns förhandlingar, kom medlemsstaternas ledare äntligen överens om EU:s långtidsbudget för 2021 – 2027 och återhämtningsinstrumentet next generation EU (NGEU) som ska användas för att stimulera den europeiska ekonomin och lindra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Innan budgeten kan fastställas måste Europaparlamentet godkänna förslaget. Inom kort kommer därför intensiva förhandlingar påbörjas mellan rådet och parlamentet. Småland-Blekinge-Halland kommer i sin tur följa förhandlingarna och analysera justeringar i program och fonder - allt för att vi ska vara så förberedda som möjligt inför den nya programperioden.


Under juli presenterade EU-kommissionen en uppdaterad europeisk kompetensagenda. Agendan syftar till att stärka EU:s kompetensbas och innehåller kvantitativa mål för kompetensutveckling och omskolning som ska uppnås inom fem år. Kommissionen avsätter EU-medel, genom befintliga och planerade program/instrument, som kan fungera som en katalysator för investeringar inom området.

Grattis Linnéuniversitetet (LNU), som har utsetts till att delta i Erasmusinitiativet European University. LNU ingår som ett av sju lärosäten i konsortiet EUniWell som ska samarbeta genom utbildning och forskning för att skapa en miljö som stöder individuellt, socialt och miljömässigt välbefinnande.