Nu delas kommissionens arbetsprogram för det nya regionala finansieringsinstrumentet I3 (interregional innovation investment) i regionala nätverk i Bryssel. Den nya programdelen i ERUF är ett efterlängtat instrument för regionala partnerskap som etablerats under programperiod 2014 – 2020 i t.ex. kommissionens S3-plattform eller Vanguardinitiativet. I3 syftar till att stötta regioner och regionala innovationsaktörer till aktiviteter som stärker konkurrenskraften för regionens prioriterade områden i smarta specialiseringsstrategier. Det nya arbetsprogrammet, som sträcker sig över två år, fokuserar på tre investeringsområden: digital transition, green and climate transition och smart manufacturing. Frågan är om detta nya ERUF-instrument kommer vara en attraktiv finansiering till SBHSS prioriterade S3-områden eller om tröskeln är lägre till andra innovationsprogram?


Hållbart byggande är högt prioriterat i EU:s gröna giv. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har även lyfta att organiska byggmaterial såsom trä, är en viktig del i att minska byggsektorns klimatpåverkan. Detta har ERRIN:s arbetsgrupp för bioekonomi tagit fasta på och arrangerat ett webinarium om just biobaserade byggmaterial. Detta är ett område där vi i Småland Blekinge Halland har stor kompetens och kunskap. Därför kändes det självklart att Linnéuniversitetets skulle vara en av talarna på webinariet. Thomas Bader som är professor i redogjorde för hur man samverkat med näringslivet i projektet Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck.