Under veckan hade SBHSS Brysselkontor dialog med kommissionen om regionalt deltagande i missions för klimatanpassning, vilket var andra gången SBHSS Brysselkontoret blev inbjudna av kommissionen för att dela med sig av idéer kring hur missions i Horisont länkas till den regionala nivån och aktiviteter för regional utveckling. De förslag som nu ligger på bordet, jämfört med hösten 2020, är betydligt bättre för SBHSS medlemmar. Inte minst att kommissionen har öppnat upp för NUTS3 regioner att ansluta till missions och att de i sina senaste skrivningar uppmanar till att länka missions med smart specialisering. Nästa steg, för att fortsätta vara i missions-framkant, är ev. att förbereda en s.k. climate resilience pact – som föreslås bli en pakt mellan region och kommission i arbetet med att implementera missions för klimatanpassning.


Under året arrangerar EU-kommissionen en rad tematiska veckor om energi, miljö, industri, innovation, design, etc. Den 22-26 mars anordnar EU-kommissionens nätverk för rurala frågor, ENRD, en digital konferens för att blicka framåt. På eventet har man möjlighet att delta i workshops och diskussioner, lyssna på intressanta presentationer och även göra sin röst hörd. Läs mer här om veckan och om hur du anmäler dig!