I fredags kom beskedet att EU:s nya hälsoprogram EU4Health nu officiellt antagits. Själva budgeten landade på 5,1 miljarder euro, vilket är en betydande ökning jämfört med det ursprungliga programförslaget. Anledningen till denna är givetvis de behov som tydliggjorts och uppkommit i och med Covid-19. Ökade insatser kommer göras för att stärka EU:s beredskap för hälsohot, men det betonas att det inte bara är fråga om ett krishanteringsprogram. Det är fortsatt högt prioriterat att stärka hälso- och sjukvårdsinsatser och man anger att minst 20% av budgeten ska gå till sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Digitalisering är ett annat viktigt område som pekas ut och där det redan pågår arbete för att förverkliga en europeisk hälsodataunion.


Skillnaden mellan regioner med en tillväxt eller minskning av befolkningen förväntas förstärkas de närmsta decennierna enligt en rapport från EU-kommissionens Joint Research Center (JCR) om demografiska förändringar i Europa. Rapporten går längre än traditionella analyser på medlemsstatsnivå och utforskar situationer i regioner och till och med på kvartersnivå i städer.

©EU 2021 (human icons designed by Freepik)