Kommissionen presenterade nyligen en ny omfattande livsmedelsstrategi från jord till bord (farm-to-fork). I strategin fastställs konkreta mål för att omvandla EU:s livsmedelssystem. Den regionala nivån uppmärksammas eftersom lokala/regionala livsmedelssystem är väsentliga för att uppnå målen som berör ökad hållbarhet, konkurrenskraft och hälsa. Även frågor som berör rurala områdens tillgång till bredband och kompetens berörs av strategin och vi kan förvänta oss flera initiativ under de närmsta åren som kan vara av intresse för SBHSS.


I september lanserar Horisont 2020 specialutlysningen “the Green deal call”.  Syftet är att stötta projekt som ger konkreta lösningar relaterade till de utmaningar och prioriteringar som framförs i den Gröna given (The Green Deal). Värt att notera är att fram tills 3 juni är det även möjligt att lämna synpunkter kring hur utlysningarna bör utformas.

Till hösten 2020 anordnar ERRIN projektutvecklingsdagar till Erasmusprojekt med fokus på bl.a. gröna kompetenser. Projektutvecklingsdagarna är ett utmärkt tillfälle för att hitta partners, bygga konsortier, utveckla projektansökningar samt få tips och tricks från ERRIN:s dedikerade arbetsgrupp.