Congratulations to Jönköping municipality the winner of EU Access City Awards 2021!

The Access City Award is an annual EU contest aimed to recognize and support the efforts made of a city or municipality to be more accessible to people with disabilities and older people. There were 50 participants where Jönköping, in the finals, stood against Florence in Italy, Gdynia and Poznan in Poland, Komotini in Greece and Bremerhaven in Germany.

The Commission’s justification as to why the prize was awarded to Jönköping municipality was based on the work that has been done in the municipality regarding norm criticism in the schools, the making of available green areas in the city and the close cooperation between the municipality and local disability organizations. The award included a total amount of 150 000 EUR which will be assigned to projects that are working with accessibility. The idea is that the money will be used to further develop the work with accessibility in various areas of activity in the city.


Flygets miljöpåverkan har varit en debatterad fråga i Sverige, som nu också hamnat högt på EU-kommissionens prioriteringslista. I kommissionens klimatneutralitets mål till 2050 finns det ett mål inom transportområdet om att minska utsläppen med 90% till 2050 (i jämförelse med 1990:s nivåer). Tillvägagångsättet för att minska utsläppen inom industrin är i centrum för debatt och i början av 2021 väntas kommissionen anta ett nytt initiativ, ReFuelEU Aviation, för att säkerställa att flygbränsle blir grönt och hållbart. Detta kan vara intressant, inte minst för den utveckling som sker i våra regioner kopplat till hållbart flygbränsle, utan också för att kunna uppnå målet om fossilfrihet då flygtillgänglighet fortfarande har betydelse för vår regionala konkurrenskraft.