Varje år tilldelas lokala och regionala aktörer utmärkelser för insatser som har bidragit till regional men även europeisk utveckling inom olika tematiska områden. Småland-Blekinge-Hallands medlemmar har goda möjligheter att konkurrera om europeiska utmärkelser. Att titulera sig som Europas “exempel” kan bland annat bidra till ytterligare regional (eller kommunal) kraftsamling inom området och europeisk marknadsföring. Vi har därför tagit en närmare titt på vilka utmärkelser som skulle kunna vara intressanta för kommuner och regioner i Småland-Blekinge-Halland - lycka till!


EU har fastställt en grön giv som syftar till att verka som ett ramverk för hur vi ska kunna nå klimatneutralitet år 2050. En del av den gröna given riktar särskilt in sig på transport- och mobilitetsområdet. Detta är även något som kan vara särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland. Den gröna given kopplar väl till våra medlemmars mål och prioriteringar, och det kan därmed finnas möjligheter att dra nytta av. Vi har därför tagit en närmre titt på hur den gröna given adresserar transportområdet och vilka konkreta åtgärder som förslås. 

Den gröna given är en av den nya EU- kommissionens största satsningar under de närmaste åren. Enligt Ursula Von de Leyen är meningen att given ska fungera som ett ramverk för att kunna möta utmaningar vi står inför och för att vi ska kunna ställa om mot mer hållbara alternativ i samhället. Till detta knyts även EU medel från en ny fond. Frågan är om dessa medel kan fördelas till Småland-Blekinge-Halland?