Den gröna given är en av den nya EU- kommissionens största satsningar under de närmaste åren. Enligt Ursula Von de Leyen är meningen att given ska fungera som ett ramverk för att kunna möta utmaningar vi står inför och för att vi ska kunna ställa om mot mer hållbara alternativ i samhället. Till detta knyts även EU medel från en ny fond. Frågan är om dessa medel kan fördelas till Småland-Blekinge-Halland?


I år arrangeras EWCR för 18:e gången mellan 12–15 oktober. EWCR är det största årliga evenemanget som hålls i Bryssel och har utvecklats till att bli en unik nätverksplattform som samlar politiker, förvaltningar, branschexperter och akademiker från regioner och städer i Europa för att utbyta kunskap och erfarenhet.

Kommissionens ordförande, Ursula Von der Leyen, har i början av året antagit arbetsprogrammet inför 2020, som ska förvandla kommissionens politiska riktlinjer till konkreta åtgärder för europeiska medborgare, företag och samhällen. Högt upp på agendan är klimatfrågor, digitalisering och migration.