I april presenterade EU-kommissionen en digital plattform för en dialog om EU:s framtid. Plattformen blir verktyget för den konferens som organiseras av EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. I Sverige inleds konferensen om EU:s framtid 10 maj, men innan dess genomför EU-minister Hans Dahlgren några sakråd med svenska representanter från näringsliv, regional nivå och det civila samhället.


EU-parlamentet ville gå längre, Rådet ville ha en längre nivå. Till slut nåddes i natt en uppgörelse om utsläppsnivåerna för växthusgaser framöverinom. Nu återstår själva arbetet, och det kommer påverka oss alla, både på ett samhällsmässigt och ett personligt plan! Först ska utsläppen halveras på mindre än nio år, och därefter utraderas på 20.