Den 10 februari anordnades den nationella lanseringskonferensen av Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation (2021 – 2027).  Den digitala konferensen belyste olika delar i programmet och samlade över 1500 deltagare. Från ett SBHSS-perspektiv var det särskilt roligt att Erika Augustinsson, region Blekinge, deltog i panel om den nya programdelen "Missions" och berättade om regionens arbete med att länka missions-metodiken med smart specialisering. Samt att Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, deltog i paneldiskussion om betydelsen av en nationell strategi för utökat svenskt deltagande i Horisont Europa.


Idag släppte EU-kommissionen en helt ny europeisk plan mot cancer. För EU-kommissionens ordförande Usrula von der Leyen är kampen mot cancer en hjärtefråga och planen har varit en högt prioriterad fråga. Den ses också som en viktig del i stegen mot en europeisk hälsounion. Den tar sig an hela processen från förebyggande åtgärder till vård och rehabilitering. Även åtgärderna tar ett brett angreppssätt och omfattar inte enbart hälso- och sjukvård utan även områden såsom utbildning, arbetsmarknad, och transport. Det är därmed relevant för flera av SBHSS-medlemmar att titta närmre på strategin. Totalt öronmärks 4 miljarder euro av EU:s budget 2021–2027 för att genomföra planen, huvudsakligen via hälsoprogrammet EU4Health, forskning- och innovationsprogrammet Horisont Europa och programmet för digital omställning Digitala Europa.