EU-kommissionen är med och stödjer en ny investeringsfond The European Circular Bioeconomy Fund. Investeringsfonden på cirka 250 miljoner euro är ett viktigt finansiellt instrument för att nå målen inom EU:s Gröna giv om klimatneutralitet till år 2050. Företag och projekt inom EU:s medlemsländer eller som har anknytning till Horizon 2020 kan söka finansiering om bland annat  följande kriterier uppfylls: företaget/projektet har en tydlig förankring inom jord- och skogsbruk och om företaget/projektet bidrar till CO2 minskning, biomångfald och cirkularitet. 

För SBHSS del kan det vara av intresse att sprida information om den nya fonden till företag och entreprenörer i våra regioner. Finansiering från investeringsfond har exempelvis beviljats till det holländska företaget PeelPioners som omvandlar apelsinskal till eteriska oljor, parfym och djurmat. Ytterligare ett företag som erhållit finansiering är det tyska företaget Prolupin som producerar plantbaserad protein som är ett alternativ för mjölkprodukter.  

Läs mer om investeringsfonden här!


EU-kommissionen föreslår nu ytterligare skärpningar av klimatmålen i den förslagna europeisk klimatlag som nu förhandlas. Sedan tidigare har man satt mål om klimatneutralitet till år 2050, men nu introducerar kommissionen i detta förslag även delmål om nettoutsläppsminskning med 55% till år 2030 jämfört med 1990 nivåer. Det kommer kräva ökade insatser och skärpta regelverk inom EU för att nå dessa mål. Småland Blekingen Halland kan bidra till detta både i genomförandet och i utveckling av policy, inte minst utifrån den skogliga bioekonomins roll i klimatomställningen.