Grattis Linnéuniversitetet (LNU), som har utsetts till att delta i Erasmusinitiativet European University. LNU ingår som ett av sju lärosäten i konsortiet EUniWell som ska samarbeta genom utbildning och forskning för att skapa en miljö som stöder individuellt, socialt och miljömässigt välbefinnande.


Mot bakgrund av Coronasituationen kommer den europeiska veckan för regioner och städer 2020 (European Week of Regions and Cities, EWRC) gå av stapeln under en tre-veckorsperiod, 5-22 oktober. Till allra största del kommer de ca 500 workshoparna och seminarierna genomföras digitalt, vilket öppnar för att fler kan delta.

Temat för årets årets EWRC är Restart Europe together. De tre veckorna delas in i tre veckor med olika fokus:

  • 5-9 oktober                ”Empowering citizens”
  • 12-15 oktober            Sammanhållning och samarbete. Veckan och temat utgör fortsatt kärnan för EWRC
  • 19-22 oktober            Gröna Europa, i samarbete med  EU Green Week
 

Mer information finns på EWRC:s hemsida. 27 augusti öppnar registreringen. För att få plats rekommenderas som vanligt att anmäla sig så snart som möjligt.

EU har just presenterat två nya strategier på energiområdet – en för vätgas och en för integrering av energisystem. Båda syftar till att uppnå mål om ett koldioxidneutralt Europa 2050 och ingår i EU:s gröna giv. Vätgasstrategin pekas särskilt ut som central för EU:s återhämtning, då utveckling på även väntas leda till ekonomisk tillväxt och jobb. Det finns tydliga kopplingar mellan de två strategierna. Strategin för integrering av energisystem tar sig an energisystemet som helhet. Vätgas är ett av de energislag som ska integreras i energisystemet.

Utifrån Småland Blekinge Hallands prioriteringar kopplat till fossilfrihet, inte minst inom transport, är strategierna av intresse. Region Kalmar svarade på det samråd som legat till grund för strategin för integrering av energisystem. n. Biogasens roll var en av de aspekter regionen lyfte i sitt svar.