European Entrepreneurial Region Award (EER) är en utmärkelse för regioner med framtidsinriktade strategier som syftar till att stödja små och medelstora företag, start-ups och uppskalning. Vinnande regionerna får titeln ”European Entrepreneurial Region” – som tydligt sätter regionen på kartan. Europeiska regionkommittén står bakom utmärkelsen och målet är att skapa ett nätverk av nyskapande regioner som aktivt försöker stärka sina ”entreprenörsekosystem”, skapa partnerskap och utbyta goda exempel. 

   


Europeiska Regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) har öppnat upp ett samråd online för intressenter i syfte att samla input inför ReK’s kommande yttrande om den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP), som vi nyligen analyserat. Samrådet riktar sig främst mot lokala & regionala myndigheter och deras intressenter.

Grundstenarna för cirkulär ekonomi i EU lades 2015 när EU-kommissionen presenterade sin första handlingsplan. Kommissionen har i år antagit en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi - en av de viktigaste pelarna inom den europeiska gröna given och EU:s industristrategi. Handlingsplanen pekar ut en rad åtgärder som kommer genomföras de närmsta par åren, allt från konkret lagstiftning till strategier. Vi ser att flera av dessa åtgärder kan vara av stor vikt för våra regioner.