I år arrangeras EWCR för 18:e gången mellan 12–15 oktober. EWCR är det största årliga evenemanget som hålls i Bryssel och har utvecklats till att bli en unik nätverksplattform som samlar politiker, förvaltningar, branschexperter och akademiker från regioner och städer i Europa för att utbyta kunskap och erfarenhet.


Kommissionens ordförande, Ursula Von der Leyen, har i början av året antagit arbetsprogrammet inför 2020, som ska förvandla kommissionens politiska riktlinjer till konkreta åtgärder för europeiska medborgare, företag och samhällen. Högt upp på agendan är klimatfrågor, digitalisering och migration.  

Sveriges Kommuner och Regioner har nu publicerat vårens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKR i samarbete med Internationella sektionen.