Sveriges Kommuner och Regioner har nu publicerat vårens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKR i samarbete med Internationella sektionen.


Europeiska rådets ordförande, Charles Michel har kallat till ett extrainsatt EU-toppmöte i februari 2020 gällande EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027 som ännu inte har fastställts. Michel har haft enskilda möten med medlemsstaternas ledare för att försöka komma närmare en uppgörelse om unionens nästkommande budget. Förhandlingarna kommer att diskuteras vidare under mötet i hopp om att nå en gemensam överenskommelse.

I veckan träffades Euroregion Baltic (ERB) representanter på Småland-Blekinge-Hallands våningsplan i Nordic House Bryssel. På plats fanns representanter från EU-kommissionen och respektive regions Brysselkontor. Tillsammans diskuterades bland annat framtida aktiviteter och potentiella förändringar.