EU-parlamentet ville gå längre, Rådet ville ha en längre nivå. Till slut nåddes i natt en uppgörelse om utsläppsnivåerna för växthusgaser framöverinom. Nu återstår själva arbetet, och det kommer påverka oss alla, både på ett samhällsmässigt och ett personligt plan! Först ska utsläppen halveras på mindre än nio år, och därefter utraderas på 20.


*uppdaterad 2021-04-22*

Idag presenterades EU:s taxonomi för vad som anses klimatmässigt hållbar, ett dokument som många väntat på. EU:s taxonomi för hållbar finansiering har nämligen lett till stor debatt både i Sverige och EU. De flesta är överens om att syftet med taxonomin – att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar – är önskvärt, men det är i definitionerna av vad som är hållbart som diskussioner har uppstått. Från svensk sida har det bland annat gällt synen på skog, bioenergi och vattenkraft, men även frågor som renovering och drivmedel.