SKR har publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKR i samarbete med Internationella sektionen.

Bland flera områden, lyfts i höstens upplaga förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, framtagandet av en gemensam migrationspolitisk och EU:s klimatneutralitetsmål för år 2050.  


Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) erbjuder under vårterminen 2021 en praktikplats på kontoret i Bryssel till dig som har möjlighet att göra praktik som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter på den europeiska arenan.