Den europeiska gröna given beskriver EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 - ett mål som nu ska omsättas i lagstiftning. Fram till den 6 februari kan du tycka till om färdplanen för EU:s nya klimatlag. I färdplanen beskrivs aktuella problemställningar och målsättningar för att nå klimatneutralitet 2050. Synpunkterna kommer beaktas för vidareutveckling och ev. justering av initiativet inför lanseringen av klimatlagen. Läs mer här!


2019 närmar sig sitt slut, och många av de frågor som varit tongivande under året fortsätter även 2020. Därmed blir 2020 året då mycket ska falla på plats – allt från Brexit till långtidsbudgeten till den nya kommissionens gröna prioriteringar. Det är med andra ord komplexa förhandlingar som ska avslutas under nästa år, vilket kan påverka hela Europa, så väl som Småland-Blekinge-Halland.

Den 11 december presenterade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, Europas gröna giv - The Green Deal. Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen och den gröna dealen stakar ut vägen för att nå det ambitiösa målet. Redan i början av nästa år kan vi räkna med dialoger och samråd som berör den regionala nivån kopplat till de många åtgärdsförslagen som föreslås.