För några veckor sedan berättade vi att Blekinge, Kalmar och Kronoberg tillsammans med de 10 övriga regionerna från Danmark, Litauen, Polen, och Tyskland som ingår i Södra Östersjö-geografin regionerna, skickade brev (positionspapper) till EU:s institutioner där nödvändigheten av att Södra Östersjöprogrammet blir kvar i programperioden 2021–27 lyftes. Inspelet följde på ägarnas tidigare arbete och syftade till att kunskapen om frågan ska vara så stor som möjligt när beslut om EU:s nästa långtidsbudget fattas och upplägget för Interreg-programmet fastställs.

I veckan kom ett svar i brevform från Elisa Ferreira, EU-kommissionär för regionala frågor. I brevet framgår att man tagit intryck av inspelen och att man accepterar vår position. Det innebär att chanserna för att Södra Östersjöprogrammet ska bli kvar ökar när förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater om EU:s långtidsbudget slutförs (förhoppningsvis snart). Ett trevligt besked som ger mersmak för att engagera sig i frågor på den europeiska arenan – tillsammans är vi starka!

 


I veckan lanserade EU-kommissionen webplattformen Re-open EU. Plattformen syftar till att underlätta en säker återgång till fri rörlighet i Europa inför stundande semestrar och ger information om bland annat resebegränsningar, Coronaåtgärder (t ex obligatoriska munskydd), tillgängliga transportmedel och turisttjänster i de olika medlemsländerna.   

Den 9 juni anordnade SMC-nätverket webinariet ”funding opportunities for SMC:s” med deltagare från städer, regioner och universitet från Europa. Webinariet fokuserade särskilt på grön omställning, digitalisering och städers möjligheter att ta del av finansiering i kommande programperiod. Eddy Hartog från kommissionens (DG Connect) inspirerade bl.a. med orden om att europeiska städer, oavsett storlek, alltid kan sätta ribban högt och ta del av konkurrensutsatt finansiering som EU avsätter för att stötta städer och samhällens gröna och digitala resa.