I veckan bjöd SKR in den regionala och lokala nivån till en dialog kring återhämtnings- och resiliensfaciliteten som är en del av EU:s tillfälliga Corona-stödpaket. Dialogen var ett tillfälle att ställa frågor, men den nationella nivån var dessvärre inte närvarande. Det betyder att många svar uteblev, men det är värt att påpeka att frågorna ändå är intressanta utifrån förmodad kommande dialog med nationella nivån.


Igår presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att minska utsläppen av metangas. Strategin är en del av gröna given och ska bidra till att EU når mål om klimatneutralitet till 2050. Efter koldioxid är metan den näst störst bidragande gasen till klimatförändringarna. Utsläppen kommer framförallt från jordbruk, avfall och energiförbrukning. Strategin tittar på en rad åtgärder, bland dessa ökade satsningar på hållbar biogas och riktade insatser till mer hållbart jordbruk. Dessa två aspekter kan vara särskilt intressant för Småland Blekinge Halland att beakta, då biogas är en viktig del i vårt arbete för fossilfria transport, samt utifrån arbete för hållbar livsmedelssektor.