Idag presenterade EU-kommissionen strategin för en ny europeisk renoveringsvåg. Den är en del både av gröna given, av den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi och av EU:s återhämtningsplan. Anledningen till att man satsar på renovering är att Europa har kommit långt när det gäller energieffektivisering vid nybyggnation, men för att nå mål om klimatneutralitet 2050 måste de gamla byggnaderna, som utgör 85% av byggnaderna, bli mer hållbara. Renoveringsvågen ska bidra till detta genom en rad av regelmässiga, finansiella och stödjande åtgärder.  Förutom att nå klimatmål väntas satsningen på renovering leda till investeringar och jobb, vilket behövs för Europas återhämtning. För Småland Blekinge Hallands medlemmar finns det mycket som kan vara intressant att bevaka och engagera sig i. Satsningar på offentliga byggnader är givetvis intressant för oss som fastighetsinnehavare, men även satsningar på att utveckla en ny europeisk Bauhaus-stil där vi har stor kompetens i våra regionala innovationssystem att bidra med. Det även positivt att trä är ett av de byggnadsmaterial som EU-kommissionen nu förordar.


I förra veckan röstade EU-parlamentet för en ökad ambition om utsläppsminskningar på 60% till 2030, som skiljer sig från EU-kommissionens förslag på 55%.  Inför denna omröstning har det funnits många olika åsikter, vilket inte minst kan ses i röstsiffrorna där 352 röstade för och 326 emot. Vissa menar att målet på 60% inte är realistiskt eftersom det skulle innebära stora påfrestningar för företag, tillväxt och konkurrenskraften.Andra menar att klimatforskningen är tydlig och fastslår att det krävs en ökad ambition för att lyckas stoppa den globala upphettningen. Värt att också notera är att parlamentet avvisade kommissionens förslag om att förlita sig på kolsänkor som skogar och gräsmarker för att uppfylla klimatmålet 2030.