Adam har blivit invald som arbetsgruppledare i ERRIN WG Smart Specialisation, vilket betyder framflyttade positioner och utökade möjligheter för SBHSS medlemmar att tillvarata på europeiska möjligheter (samarbete, aktiviteter och finansiering) kopplat till prioriteringsområdena i SBHSS olika regionala smarta specialiseringsstrategier. 


Eftersom prognoser pekar på att Sverige inte är lika hårt drabbat av Coronavirusets härjningar som andra EU-stater, ser det ut som om stödet minskar från ca 50 miljarder kronor till 33 miljarder. ”Det är naturligtvis positivt men en konsekvens av det är att vi får mindre pengar och det är inte lika positivt, men på det hela taget är det bättre för svensk ekonomi att det går bra”, säger finansminister Magdalena Andersson.