Den första december tillträdde den nya EU-kommissionen efter en tids förseningar vilket innebär att Ursula von der Leyen (v.d. Leyen) nu är kommissionens ordförande. Under hösten har v.d. Leyen givit tydliga indikatorer om att hennes kommission ska ha en mer ambitiös klimatpolitik. V.d Leyen vill under de första 100 dagarna som kommissionär presentera ett nytt grönt ramverk för Europa under namnet “European Green Deal”, och redan nu finns dokument som cirkuleras i Bryssel som visar vad dealen kan komma att innehålla. 


Förra veckan var Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland, och Antje Schreyer, Region Kalmar län, i Bryssel. Syftet med besöket var att bygga upp ytterligare kontakter och att få bättre kännedom om möjlighet till utveckling via den europeiska arenan. Att besöket skedde just denna vecka berodde på att EU Forest Based indutries event ägde rum då. På Antje och Mikaels scheman fanns även möten med möjliga samarbetspartners och tematiska seminarier. För Mikael var den röda tråden innovation och klustersamverkan, särskilt utifrån hållbart byggande i trä. Antjes fokus var europeisk samverkan inom bioekonomi ur ett bredare perspektiv.

EU Green Week är den största årliga händelsen på den europeiska miljöpolitiska kalendern. 2020 års upplaga anordnas mellan den 1 – 5 juni och kommer fokusera på natur och mångfald. Veckan kommer att samla intressenter från hela Europa för att diskutera framgångarna och luckorna i EU:s biologiska mångfaldspolitik. EU Green Week är också ett ypperligt tillfälle för regioner och regionala aktörer att delta.