I början av december var det de årliga bredbandsdagarna som Småland-Blekinge-Hallands brysselkontor bevakade. Några av de stora frågorna under dagen, som både paneldeltagare och publik tog upp som prioriteringar var 5G och cybersäkerhet. Det var även en stor efterfrågan av deltagare att EU bör påskynda arbetet av utbyggnaden av 5G-nätet då de kan skapa nya möjligheter, inte minst för medlemsstater och mindre aktörer som regioner.


Sedan 2016 har EU-kommissionen årligen presenterat en hälsorapport för EU:s medlemsländer, State of Health in the EU, samt en rapport som jämför hälsosituationen länderna emellan, Companion Report. Rapporten bidrar med en omfattande analys och insikt i vad som har identifierat som särskilda utmaningar med målet att hjälpa medlemsstaterna förbättra folkhälsa och vårdsystem. I dokumentet återfinns tänkvärda observationer från det svenska hälsotillståndet, däribland behovet av likvärdig tillgång till vård för glesbygdsbefolkningen.  Rapporterna är även bra informationskällor för kunskap om andra regioners hälso- och sjukvårdssystem och dess framgångar och utmaningar, och kan på så sätt vara en inspiration till erfarenhetsutbyten.

Den första december tillträdde den nya EU-kommissionen efter en tids förseningar vilket innebär att Ursula von der Leyen (v.d. Leyen) nu är kommissionens ordförande. Under hösten har v.d. Leyen givit tydliga indikatorer om att hennes kommission ska ha en mer ambitiös klimatpolitik. V.d Leyen vill under de första 100 dagarna som kommissionär presentera ett nytt grönt ramverk för Europa under namnet “European Green Deal”, och redan nu finns dokument som cirkuleras i Bryssel som visar vad dealen kan komma att innehålla.