Som en del av det mycket omfattande förslag till EU:s återhämtningsplan som presenterades 27 maj, föreslås ett helt nytt hälsoprogram kallat EU4 Health, med en total budget på 9,4 miljarder euro. Detta innebär en ökning på drygt 8,9 miljarder euro jämfört med tidigare förlag till hälsoprogram för 2021-2027. Då föreslogs ett hälsoprogram med budget på 413 miljoner och som skulle utgöra en del av ESF+. Man kan därmed se en betydligt höjd prioritet för EU:s hälsoprogram, både vad gäller budget om omfattning. EU4Health tar sig både an de direkta behoven som uppstått i samband med Covid-19 och mer långsiktiga utmaningar föra att stärka hälso- och sjukvårdssystemen såsom åldrande befolkning, ojämlikheter i hälsa, ökning av kronisk sjukdom och den digitala omställningen. Med andra ord, utmaningar som Småland Blekinge Halland delar med övriga Europa.


Som en hjälp till de mest drabbade av Covid 19-virusets konsekvenser, presenterade EU-kommissionen i veckan ett förslag till den omtalade Coronafonden. Samtidigt passade man på att göra justeringar i EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Med tanke på Coronafondens föreslagna storlek är det inte konstigt att nyheten plockats upp av Europas dagstidningar. Dessutom innehåller förslaget konfliktytor som gör sig i nyhetsflödet: Nord mot syd, slösaktiga mot sparsamma, rädda vår ekonomi nu mot att skuldsätta våra barn, lätta på miljökrav mot att använda krisen för grön omstrukturering…

Förra veckan släpptes EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, vilken ersätter tidigare strategi som tog sikte på 2020. Med den nya strategin vill man se att insatserna och ambitionerna höjs betydligt jämfört med tidigare. 30% av all mark i EU ska vara skyddad och bindande mål för nature restoration ska införas. Strategin är en högt prioriterad åtgärd i EU:s gröna giv och siktar även på att utgöra EU:s position inför den kommande internationella konferensen om biologisk mångfald som skulle ägt rum i Kina i höst, men som pga. Covid-19 skjutits fram.