Förra veckan var Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland, och Antje Schreyer, Region Kalmar län, i Bryssel. Syftet med besöket var att bygga upp ytterligare kontakter och att få bättre kännedom om möjlighet till utveckling via den europeiska arenan. Att besöket skedde just denna vecka berodde på att EU Forest Based indutries event ägde rum då. På Antje och Mikaels scheman fanns även möten med möjliga samarbetspartners och tematiska seminarier. För Mikael var den röda tråden innovation och klustersamverkan, särskilt utifrån hållbart byggande i trä. Antjes fokus var europeisk samverkan inom bioekonomi ur ett bredare perspektiv.


EU Green Week är den största årliga händelsen på den europeiska miljöpolitiska kalendern. 2020 års upplaga anordnas mellan den 1 – 5 juni och kommer fokusera på natur och mångfald. Veckan kommer att samla intressenter från hela Europa för att diskutera framgångarna och luckorna i EU:s biologiska mångfaldspolitik. EU Green Week är också ett ypperligt tillfälle för regioner och regionala aktörer att delta.

Tillväxt, klimatåtgärder och konkurrenskraft – det är några av 2020 års budgetprioriteringar som EU har kommit överens om. Den 18 november enades de tre EU-institutionerna om EU:s budget för 2020. Årets medel är fastställt till 168,7 miljarder euro. Positivt för regionerna är att budgeten för forskning och innovation ökar.