Ett par gånger per år träffas de svenska EU-representationens ambassadörer och cheferna för de svenska regionkontoren i Bryssel. Det informella mötet syftar till att verka för Sveriges bästa utifrån hur den regionala och nationella nivån arbetar i olika faser av EU:s beslutsprocess. Vid dessa möten diskuteras därför både tolkningar av vad som är på väg in beslutsprocessen och konsekvenser av förhandlingar som pågår. 


Tidigare i veckan presentrade EU-kommissionen en klimatpakt tillsammans med en klimatlagslagstiftning, vilka båda syftar rill att engagera medborgarna och driva samhället mot en snabbare omställning till ett klimatneutralt Europa 2025. Införandet av både lagstiftande åtgärder och medborgarengagemang kan på olika sätt ha betydelse och påverka Småland-Blekinge-Halland.

 

En av prioriteterna för E nya EU-kommissionen är att snabbt få klart en ny och uppdaterad strategi för biologisk mångfald, som inspel till FN:s konferens om biologisk mångfald i Kina oktober 2020. EU:s strategi väntas presenteras i 25-26 mars 2020, och kompletteras med åtgärder sommaren 2021.