Smart specialisering (S3) är centralt inom EU:s regionala innovationspolitik. Arbetsmetoden kan fungera som hävstång till sektorsprogram, interregionala samarbeten och utgör basen för investeringar med regionalfonden. Enligt EU-kommissionen knyter allt fler regioner i EU sina S3 till innovationstjänster och affärsmodeller inom turism, vilket skulle kunna vara av intresse även för SBHSS medlemmar.


Den 9-13 november höll EU-kommissionen tillsammans med det tyska ordförandeskapet, europeiska veckan för yrkeskompetenser, ett årligt event där lokala, regionala och nationella organisationer lyfter goda exempel och delar med sig av erfarenheter gällande yrkes- och kompetensutbildningar.