Nyfiken på praktik i Bryssel och på Småland Blekinge Halland South Sweden? Se och hör vår praktikant Fatmir Mikullovci berätta om sina erfarenheter. Och du glömmer väl inte söka till hösten - sista ansökningsdag 29 mars!


 


Ett par gånger per år träffas de svenska EU-representationens ambassadörer och cheferna för de svenska regionkontoren i Bryssel. Det informella mötet syftar till att verka för Sveriges bästa utifrån hur den regionala och nationella nivån arbetar i olika faser av EU:s beslutsprocess. Vid dessa möten diskuteras därför både tolkningar av vad som är på väg in beslutsprocessen och konsekvenser av förhandlingar som pågår. 

Tidigare i veckan presentrade EU-kommissionen en klimatpakt tillsammans med en klimatlagslagstiftning, vilka båda syftar rill att engagera medborgarna och driva samhället mot en snabbare omställning till ett klimatneutralt Europa 2025. Införandet av både lagstiftande åtgärder och medborgarengagemang kan på olika sätt ha betydelse och påverka Småland-Blekinge-Halland.