Under onsdag förmiddag höll Ursula von der Leyen, ordförande för EU kommissionen sitt första State of the Union tal. Det närmsta året kommer det läggas särskilt fokus på digitalisering, klimat, migration men också på specifika områden så som minimilön.


Nyligen berättade vi om att EU-kommissionen arbetar med en strategi för landsbygdsutveckling och att man kunde ge inspel på färdplanen som låg till grund för ett kommande samråd. Artikeln redogjorde även för olika skäl att svara. Ibland går det fort och nämnda samråd har nu inletts och är öppet fram till 30 november.

Sverige har via särskilt undatag haft tillåtelse att ge skatteberfrielse för biodrivmedel. Detta undatag går ut ut 31 december 2020, vilket skapat stor oro hos flera svenska regioner och aktörer. Innan sommaren gav EU-kommissionen grönt ljus till fortsatt skattebefrielse för biogas. Frågan om grödobaserade biodrivmedel, t.ex. bioetanol eller biodieseln (HVO och RME), är dock fortfarande öppen. Generell finns viss skepsis hos EU-kommissionen gällande satsningar på grödobaserade biodrivmedel, medan man positivt inställd till biogas. För våra regioner är det dock mycket betydelsefullt att fortsatt kunna satsa på grödobaserade biodrivmedel. Regionsamverkan syd har gjort en gemensam insats för att uppmärksamma EU-kommissionen på våra förutsättningar och behov. En skrivelse har skickats till vice EU-kommissionsordförande Frans Timmermans, som har ansvar för just EU:s gröna giv. Du kan ta del av skrivelsen här.