I september lanserar Horisont 2020 specialutlysningen “the Green deal call”.  Syftet är att stötta projekt som ger konkreta lösningar relaterade till de utmaningar och prioriteringar som framförs i den Gröna given (The Green Deal). Värt att notera är att fram tills 3 juni är det även möjligt att lämna synpunkter kring hur utlysningarna bör utformas.


Till hösten 2020 anordnar ERRIN projektutvecklingsdagar till Erasmusprojekt med fokus på bl.a. gröna kompetenser. Projektutvecklingsdagarna är ett utmärkt tillfälle för att hitta partners, bygga konsortier, utveckla projektansökningar samt få tips och tricks från ERRIN:s dedikerade arbetsgrupp.

European Entrepreneurial Region Award (EER) är en utmärkelse för regioner med framtidsinriktade strategier som syftar till att stödja små och medelstora företag, start-ups och uppskalning. Vinnande regionerna får titeln ”European Entrepreneurial Region” – som tydligt sätter regionen på kartan. Europeiska regionkommittén står bakom utmärkelsen och målet är att skapa ett nätverk av nyskapande regioner som aktivt försöker stärka sina ”entreprenörsekosystem”, skapa partnerskap och utbyta goda exempel.