För 10 år sedan slog ett nytt kontor upp sina upp sina portar i Bryssel. Bakom stod regionförbunden och lärosätena i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. När Halland gick med antogs dagens namn – Småland Blekinge Halland South Sweden. Här följer en liten historisk tillbakablick.


Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.

Inför det extrainsatta EU-toppmötet angående flerårsbudgeten för 2021–2027 lade Europeiska rådets ordförande, Charles Michel fram sitt budgetförslag i hopp om att nå en kompromiss. Ett förslag som genererade blandade reaktioner från EU-medlemmarna. Efter långa förhandlingar lyckades man dock inte nå en överenskommelse. Troligtvis kommer ytterligare möten under Kroatiens ordförandeskap leda förhandlingarna framåt, men kanske är det lägre odds att nå en överenskommelse under Tysklands ordförandeskap i rådet. Eller?