Med ambitionen att främja en stark europeisk digital ekonomi kommer nästa programperiod (2021 – 2027) innehålla fler programkomponenter som fokuserar på det digitala kompetenser. Under första delen av 2020 förväntas dessutom EU-kommissionen ta fram ett förslag till digitaliseringsstrategi ”Europe fit for the digial age: Towards a truly European digital society”.  Vi har tittat närmare på komponenter och framtida program som kan vara av intresse för aktörer i Småland-Blekinge-Halland, som likt andra europeiska regionala industrier möter ett växande krav på digitalisering.


I veckan träffade regionkontoren i Bryssel EU:s portugisiska kommissionär för regional- och stadspolitik, Elisa Ferreira. Hennes formella ansvarsområde innehåller en intressant indikation på EU-kommissionens viljeinriktning för det regionala arbetet de kommande åren: Sammanhållning och reformer. Alltså stöd att komma ifatt i kombination med en förväntan om att stödet används till reformer.

Varje år tilldelas lokala och regionala aktörer utmärkelser för insatser som har bidragit till regional men även europeisk utveckling inom olika tematiska områden. Småland-Blekinge-Hallands medlemmar har goda möjligheter att konkurrera om europeiska utmärkelser. Att titulera sig som Europas “exempel” kan bland annat bidra till ytterligare regional (eller kommunal) kraftsamling inom området och europeisk marknadsföring. Vi har därför tagit en närmare titt på vilka utmärkelser som skulle kunna vara intressanta för kommuner och regioner i Småland-Blekinge-Halland - lycka till!