I dagarna antog EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2021 som sätter riktningen för EU:s arbete. Arbetsprogrammet är kommissionens verksamhets- och tidsplan för alla de policyinitiativ som kommer presenteras under det kommande året.Programmet är med andra ord ett viktigt verktyg för Småland-Blekinge-Halland att kunna agera proaktivt och vara förberedda inför de initiativ som väntas komma.


Denna vecka pågår European Week of Regions och i samband med detta höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett invigningstal. Von der Leyen betonade regioner och städers betydelse för den gröna given och för att få Europa på fötter igen efter den kris som Corona inneburit för den europeiska ekonomin. I talet skickade von der Leyen även med en tydlig uppmaning till medlemsländerna att inkludera städer och regioner i de nationella återhämtningsplanerna.