Den 9-13 november höll EU-kommissionen tillsammans med det tyska ordförandeskapet, europeiska veckan för yrkeskompetenser, ett årligt event där lokala, regionala och nationella organisationer lyfter goda exempel och delar med sig av erfarenheter gällande yrkes- och kompetensutbildningar.


Nyligen nådde EU-parlamentet och ministerrådet en preliminär överenskommelse om unionens nästa flerårsbudget (MFF) och återhämtningsinstrument för 2021-2027. Dels innefattar överenskommelsen högre ambitioner gällande biologisk mångfald och förstärkt övervakning av utgifter för biologisk mångfald och klimat, dels en förstärkning i forma av tillskott till sektorsprogram så som Erasmus+, EU4Health och Horisont Europa, och dels ett nytt regelverk och nya inkomstkällor. Vidare kan eventuellt mer EU-medel tilldelas Sverige. Kompromissen måste nu godkännas i sin helhet formellt av både av parlamentet och rådet.