COVID-19 har drabbat nästintill alla EU:s medlemsstater och regioner. Tidigare har vi skrivit flera artiklar om de insatser EU genomfört mot Corona. Då läget förändras dag för dag, sammanfattar vi därför i denna artikel vad som har gjorts och berättar om det som är nytt.  Vid ytterligare förändringar kommer vi uppdatera artikeln.  


Arbetsmetoden missions har fått genomslag i såväl nationell som europeisk FoI-policy. Missions förutsätter att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod.

En intressant möjlighet för den lokala och regionala nivån är utformningen av mission för klimatneutrala och smarta städer som förväntas integreras till EU:s innovationsbudget i Horisont Europa. Vilka aktiviteter inom detta mission är av intresse för Småland-Blekinge-Halland (?) och hur kan den lokala och regionala nivån koppla missions till pågående regionala arbetsmetoder (?)

Även om det återstår flera frågetecken kan det vara givande att följa förhandlingarna om utformningen av missions på den europeiska nivån!

Vid sidan av EU:s respons mot de konsekvenser som uppkommer på grund av Corona har flera europeiska nätverk och organisationer upprättat plattformar med information för regioner och dess möjligheter att utbyta värdefulla potentiella lösningar för de följder krisen orsakat.