EU-kommissionen har öppnat upp för projektutlysningar gällande LIFE-programmet. Utlysningarna gäller projekt inom miljö-och klimatåtgärder.


Spridningen av COVID-19 har skapat många osäkerheter för EU:s medlemsländer, inte minst ur hälsosynpunkt men också utifrån ett samhällsekonomiskt plan. EU:s främsta fokus är nu att försöka hjälpa medlemsländerna med att både begränsa smittspridning men också försöka mildra de negativa ekonomiska följderna som sker på grund av pandemin.

EU-kommissionen har den 19 mars antagit en tillfällig ram för att medlemsstaterna ska kunna utnyttja hela den flexibilitet som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd till att stödja ekonomin i samband med covid-19- utbrottet. De befintliga reglerna för statligt stöd medger redan att medlemsstaterna vidtar vissa stödåtgärder, men med den tillfälliga ramen får de nu också möjligt att säkerställa tillräcklig likviditet för alla typer av företag, så att näringsverksamheten kan fortsätta både under och efter Coronavirusets utbrott. Se gärna vår korta sammanställning kring hur andra medlemsstater (i synnerhet Tyskland) använder detta ramverk

Klicka här för att nå sammanställningen (PDF)