Vid sidan av EU:s respons mot de konsekvenser som uppkommer på grund av Corona har flera europeiska nätverk och organisationer upprättat plattformar med information för regioner och dess möjligheter att utbyta värdefulla potentiella lösningar för de följder krisen orsakat.   


EU-kommissionen har öppnat upp för projektutlysningar gällande LIFE-programmet. Utlysningarna gäller projekt inom miljö-och klimatåtgärder.

Spridningen av COVID-19 har skapat många osäkerheter för EU:s medlemsländer, inte minst ur hälsosynpunkt men också utifrån ett samhällsekonomiskt plan. EU:s främsta fokus är nu att försöka hjälpa medlemsländerna med att både begränsa smittspridning men också försöka mildra de negativa ekonomiska följderna som sker på grund av pandemin.