2022 ser vi fram emot att träffas i Falkenberg under Västsvenska EU-konferensen och Småland Blekinge Hallands Europaforum, men i väntan på detta bjuder vi in till ett webbinarium 23 april kl. 10:30-12 på temat Europa efter krisen – hur pandemin påverkar och utvecklar samarbetet? 

Webbinariet är ett kunskaps- och inspirationstillfälle för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europasamarbetet har genom åren hanterat många olika utmaningar och kriser. Denna gång är krisen en pandemi som både utgör ett direkt hot mot invånares hälsa men som också har omfattande effekter på samhället i stort och påverkar EU-samarbetet i grunden, däribland den inre marknaden och vår fria rörlighet.

På vilket sätt kommer Coronapandemin påverka det europeiska samarbetet framöver och hur kan EU finna vägar till en mer hållbar och resilient union?

Varmt välkommen!

Anmälan och program hittar du här.


I fredags kom beskedet att EU:s nya hälsoprogram EU4Health nu officiellt antagits. Själva budgeten landade på 5,1 miljarder euro, vilket är en betydande ökning jämfört med det ursprungliga programförslaget. Anledningen till denna är givetvis de behov som tydliggjorts och uppkommit i och med Covid-19. Ökade insatser kommer göras för att stärka EU:s beredskap för hälsohot, men det betonas att det inte bara är fråga om ett krishanteringsprogram. Det är fortsatt högt prioriterat att stärka hälso- och sjukvårdsinsatser och man anger att minst 20% av budgeten ska gå till sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Digitalisering är ett annat viktigt område som pekas ut och där det redan pågår arbete för att förverkliga en europeisk hälsodataunion.