I och med att EU:s medlemsstater nådde en överenskommelse om hur demokrati- och rättsstatsvillkoren ska tillämpas vad gäller förutsättningarna för att ta del av EU-medel, ligger nu vägen öppen för att formellt anta EU:s långtidsbudget för perioden 2021 – 2027 enligt tidigare överenskommelser. Detta betyder även att EU:s Coronarelaterade krispaket, Next Generation EU, på 750 miljarder euro snart kan börja betalas ut. Vidare har EU-ledarna nu enats om att öka målet om minskade klimatutsläpp från 40 procent till 55 procent till år 2030. Nästa steg är förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet.


Just nu arbetar EU-kommissionen med att uppdatera den europeiska skogsstrategin. För Småland Blekinge Hallands medlemmar är det självklart att engagera sig i utformningen av strategin. Vårt hållbara skogsbruk och de innovativa lösningar vi utvecklar spelar en viktig roll för möjligheterna att nå klimatmål och för vår regionala konkurrenskraft. Utifrån de många policy-förslag med direkt eller indirekt påverkan på  skogen som är aktuella just nu, är det särskilt angeläget att få till en väl utformad europeisk skogsstrategi. Smålands skog- och trästrategier har tidigare i år kommunicerat med EU-kommissionen kring vad vi vill se i en uppdaterad skogsstrategi och i dagarna lämnade vi även in feedback via EU-kommissionens samråd. Det finns dock fler frågor och policy-initiativ på skogs- och träområde att agera och hålla koll på framöver. Högt på den kortsiktiga agendan står EU:s nya klassificeringssystem för hållbar finansiering – taxonomin.