Som en del av EU-kommissionens nya europeiska renoveringsvåg-strategi, lanserade kommissionen i oktober ett nytt verktyg för livscykelanalys (LCA) av byggnader -  Level(s). Det är ett frivilligt europeiskt ramverk som ger gemensamma bedömningsgrunder för byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån miljö-, hälso- och ekonomiaspekter ur ett livscykelperspektiv (LCA). Syftet är att främja utvecklingen mot mer hållbara och cirkulära byggnader. För Småland Blekinge Halland med styrkor inom hållbart och cirkulärt byggande är det givetvis intressant med europeiska initiativ i syfte att främja just detta.