Allan Larsson (S) före detta finansminister, har utsetts av EU-kommissionen som specialrådgivare i arbetet med att ta fram de riktlinjer som den sociala pelaren kommer att ha sin grund i. Den sociala pelaren kommer i första hand handla om arbetsmarknaden, vilket innefattar frågor som: Minimilöner, föräldraledighet och arbetslöshetsersättning.


Bakgrund: Den 19:e februari anordnade EU-kommissionens DG growth och EASME(Executive Agency for Small and Medium Enterprises) en konferens om programmet Erasmus för unga företagare(EYE).
 
Vad är Erasmus för unga företagare(EYE)? EYE är ett europeiskt gränsöverskridande program där nya och etablerade entreprenörer utbyter erfarenheter. Tanken är att en ny entreprenör ska åka till en värd-entreprenör för att utveckla färdigheter för att kunna starta upp/utveckla sin egen verksamhet. Medan en ny entreprenör får erfarenhet, tips och råd från sin värd-entreprenör, får värd-entreprenören in ett nytänkande och nya kunskaper till företaget. Båda får genom ett utbyte även möjlighet att skapa nya kontakter/partners samt tillgång till nya marknader. Antal involverade entreprenörer växer stadigt med åren, och under 2015 fanns det ca 12000 entreprenörer registrerade i EYE:s databas, och cirka 4000 utbyten skedde genom programmet. 

Strängare antibiotikaregler för djur
Den svenska linjen om skärpta antibiotikaregler i djurhållning har vunnit stort gehör i EU-parlamentet.
 
Inför onsdagens omröstning om veterinärmedicinska läkemedel hade runt 1 100 ändringsförslag lämnats in till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (Envi).
 
Det blev en klar majoritet för exempelvis totalförbud mot rutinmässigt förebyggande användning av antibiotika, en databas för användning av antibiotika ner på enskild gård samt krav på att antibiotika bara får skrivas ut av veterinärer och bara efter undersökning och diagnos.