Till miljö- och energiansvariga i kommuner, regioner, landsting och universitet EU bjuder in till samråd med berörda parter och medborgare om det nya direktivet om förnybar energi ( REDII ) för perioden 2020-2030. Direktivet planeras offentliggöras före utgången av 2016.

Se vidareDen 6 maj 2015 antog Europeiska kommissionen en strategi för den digitala inre marknaden ( DSM ) som föreskriver upprättande av en offentlig-privat samverkan. Man fokuserar på cybersäkerhet när det gäller tekniska lösningar för online/nätverkssäkerhet under 2016. Kommissionen vill nu samråda med berörda parter inom områden berörda av framtidens it-säkerhet.kontrakts Man efterlyser också insatser på eventuella ytterligare politiska åtgärder som skulle kunna stimulera den europeiska it- branschen . Kommissionen kommer att använda återkopplingen från samrådet att etablera PPP (Private Public Partnerships*) under 2016.

Aktörer som är intresserade av att delta i samrådet finner mer information här

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-public-private-partnership-cybersecurity-and-possible-accompanying-measures

Fördelar med att delta i ett samråd är

-påverkan på EU:s politik

-att man bygger nätverk inom sakområdet

-att man bygger upp kunskap om var EU står i en specifik fråga och hur framtiden kommer att utvecklas

*Offentlig privat samverkanOPS eller Public Private Partnership, PPP är en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentliga verksamheter.

 

 

SME Instrument 2016-2017

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har en del som riktar sig till små- och medelstora företag (SME) med stor innovationspotential.

SME som har sitt säte i ett EU-land och som önskar att expandera för att nå en global marknad är de aktörer EU vänder sig till med SME-instrumentet.

SME-instrumentet syftar till att

-stödja projektidéer " från labb till marknad "

-stödja företag att finna konkreta innovativa lösningar

-nå en europeisk och global påverkan