Utlysningen för nya projekt inom energieffektiv teknologi för år 2016-2017 har nu öppnat. EU-medel kan sökas ur Horisont 2020-programmet som är EU:s forsknings- och innovationsprogram där det för år 2016 och 2017 finns 194 miljoner euro i sökbara medel för projekt med energieffektiv teknologi.


För närvarande händer det mycket kopplat till EU:s digitala agenda. I början av året antogs nya beslut angående den digitala inre marknaden. Initiativet innehåller 16 punkter som enligt tidsplanen alla ska vara uppfyllda i slutet av 2016.