Denna vecka pågår European Week of Regions och i samband med detta höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett invigningstal. Von der Leyen betonade regioner och städers betydelse för den gröna given och för att få Europa på fötter igen efter den kris som Corona inneburit för den europeiska ekonomin. I talet skickade von der Leyen även med en tydlig uppmaning till medlemsländerna att inkludera städer och regioner i de nationella återhämtningsplanerna.


I veckan bjöd SKR in den regionala och lokala nivån till en dialog kring återhämtnings- och resiliensfaciliteten som är en del av EU:s tillfälliga Corona-stödpaket. Dialogen var ett tillfälle att ställa frågor, men den nationella nivån var dessvärre inte närvarande. Det betyder att många svar uteblev, men det är värt att påpeka att frågorna ändå är intressanta utifrån förmodad kommande dialog med nationella nivån.