Förra månaden  deltog  Småland-Blekinge i regionkommitténs konferens om sammanhållningspolitikens framtid. Vad vill diverse aktörer se för förändringar framöver och är aktörerna överens om förändringarna inför nästa program period? Som vi tidigare skrivit om i Brysselbrevet nr 3 finns det idag ett hot mot den rådande sammanhållningspolitiken där många aktörer vill se en kraftig minskning av budgeten för sammanhållningspolitiken. Samtidigt som dess framtid och vilka förändringar man ville se framöver diskuterades på regionkommittén uteblev debatten om den överhängande faran av nedskärningar i budgeten. 


Den 17 mars anordnade Göteborgs stads brysselkontor en konferens på temat sociala dagar och Småland-Blekinge var mer och deltog i seminariet under temat En bra start i livet.  Bland de inbjudna fanns bland annat Professor Kelly från University College London, Julius Op De Beke, generaldirektören för arbete och Marina Johanssons kommunalråd för Göteborg. Barns utveckling är väsentlig under deras första levnadsår och statistik visar även att investeringen i våra barn ger en avkastning på 10 %, vilket är mer än inom området infrastruktur.