Investeringsplan för Europa: nya riktlinjer för att kombinera finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

 
Kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) förklarar hur de två fonderna kombineras på bästa sätt
 
Juncker-kommissionens topprioritering är att få fart på tillväxten i EU igen och att öka antalet jobb utan att skapa nya skulder. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) – hjärtat i investeringsplanen för Europa – och de europeiska struktur- och investeringsfonderna(ESI-fonderna) fyller båda en central funktion för att skapa jobb och tillväxt.
 
En broschyr som publiceras idag ska hjälpa lokala myndigheter och projektansvariga att dra full nytta av möjligheterna att kombinera Efsi med ESI-fonderna. De två fonderna utformades på olika men ömsesidigt kompletterande sätt när det gäller syfte, utformning och regler. De förstärker varandra.
– Efsi inrättades för att den skulle vara så flexibel som möjligt. Fonden ger de projektansvariga stora möjligheter att söka medel både från Efsi och från ESI. De riktlinjer vi publicerar idag ger praktiska råd till företag som söker finansiering om hur de bäst kan utnyttja de båda fonderna, säger EU-kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.
 
– Att uppnå målen i investeringsplanen för Europa är en gemensam uppgift för vilken alla finansieringskällor och aktörer måste mobiliseras. Jag kommer därför att se till att vi till fullo utnyttjar ESI-fondernas tillväxtpotential för strategiska och resultatinriktade investeringar med ett bättre utnyttjande av finansieringsinstrumenten, säger EU-kommissionären för regionalpolitik Corina Creţu.
– Genom att de europeiska struktur- och investeringsfonderna sammanförs med Efsi kommer EIB att kunna stödja hållbar tillväxt i europeiska länder och regioner. Genom en kombination av EU-bidrag och EIB-finansiering kan banken nå nya stödmottagare, särskilt mindre projekt som sammanförs i investeringsplattformar, säger EIB:s vice ordförande Ambroise Fayolle.
 
Broschyren ger en översikt över möjliga kombinationer av Efsi och ESI-fonderna, antingen på projektnivå eller genom ett finansieringsinstrument som t.ex. en investeringsplattform. Broschyren berikas med erfarenheter från konkreta projekt och med återkoppling från inblandade parter.
Broschyr med mera information hittar du här:

 


 
Allan Larsson (S) före detta finansminister, har utsetts av EU-kommissionen som specialrådgivare i arbetet med att ta fram de riktlinjer som den sociala pelaren kommer att ha sin grund i. Den sociala pelaren kommer i första hand handla om arbetsmarknaden, vilket innefattar frågor som: Minimilöner, föräldraledighet och arbetslöshetsersättning.

Bakgrund: Den 19:e februari anordnade EU-kommissionens DG growth och EASME(Executive Agency for Small and Medium Enterprises) en konferens om programmet Erasmus för unga företagare(EYE).
 
Vad är Erasmus för unga företagare(EYE)? EYE är ett europeiskt gränsöverskridande program där nya och etablerade entreprenörer utbyter erfarenheter. Tanken är att en ny entreprenör ska åka till en värd-entreprenör för att utveckla färdigheter för att kunna starta upp/utveckla sin egen verksamhet. Medan en ny entreprenör får erfarenhet, tips och råd från sin värd-entreprenör, får värd-entreprenören in ett nytänkande och nya kunskaper till företaget. Båda får genom ett utbyte även möjlighet att skapa nya kontakter/partners samt tillgång till nya marknader. Antal involverade entreprenörer växer stadigt med åren, och under 2015 fanns det ca 12000 entreprenörer registrerade i EYE:s databas, och cirka 4000 utbyten skedde genom programmet.