Strängare antibiotikaregler för djur
Den svenska linjen om skärpta antibiotikaregler i djurhållning har vunnit stort gehör i EU-parlamentet.
 
Inför onsdagens omröstning om veterinärmedicinska läkemedel hade runt 1 100 ändringsförslag lämnats in till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (Envi).
 
Det blev en klar majoritet för exempelvis totalförbud mot rutinmässigt förebyggande användning av antibiotika, en databas för användning av antibiotika ner på enskild gård samt krav på att antibiotika bara får skrivas ut av veterinärer och bara efter undersökning och diagnos.

Den fjärde februari anordnade SKL ett miljönätverksmöte för svenska regionkontor i Bryssel. Denna typ av nätverk ger en översikt över de aktuella frågorna inom ämnet, och även om en del punkter främst har nationell bäring ges en bra överblick över var andra regionkontors prioritering ligger. 

Småland-Blekinges goda erfarenheter gällande energianvändning kan spela oss rakt i händerna när EU-kommissionen nu släpper ett nytt paket om energitrygghet.
 
Paketet om energitrygghet, som släpptes igår den 16:e februari, innehåller bland annat en strategi för kyla och uppvärmning, som ska leda till energisparande åtgärder för temperaturreglering av byggnader. Både Sveriges och våra läns kompetens kring energi- och resursanvändning kan göra att vi redan har ett försprång inom området, men det finns också nya fördelar att vinna i och med att paketet öppnar upp för nya samarbeten. I takt med att energiutbytet ökar länder emellan, blir det även allt viktigare för Sverige att anpassa sig till gränsöverskridande standarder.