SAVE THE DATE
Health Brokerage Event 
 
ERRIN Event
 
Tisdag 21 juni, 2016 - 14:00 to Onsdag, 22 juni, 2016 - 12:30
Plats:
TBC, Brussels

SAVE THE DATE
Health Brokerage Event 
 
ERRIN Event
 
Tisdag 21 juni, 2016 - 14:00 to Onsdag, 22 juni, 2016 - 12:30
Plats:
TBC, Brussels
Polis är ett medlemsbaserat nätverk för städer och regioner som arbetar för innovativa transportlösningar. På ett seminarium i Bryssel presenterades nyligen nätverket sitt positionspapper där transportens roll i strategierna för smarta städer och samhällen*diskuteras. Förutom att peka ut möjligheter och rekommendationer för finansiering, konstaterar man även att det finns en stor potential för utvecklada transporter i smarta städer och samhällen. Genom åtgärder inom till exempel eldriven rörlighet, delad rörlighet (bilar och cyklar) samt ITS-lösningar för nöjdare medborgare och, ser man stora möjligheter för en ökad ekonomisk utveckling som kan gå hand i hand med förbättrad hälsa.