I dagarna hålls EU Design Days. De hålls i Bryssel den 24-25 september 2015. Eventet riktar sig till offentlig sektor, småföretag och designers. Det syftar till att ge nätverk för deltagare. Nätverken ger ofta möjlighet att kunna hitta partners och finansiering till projekt med fokus på design. Mer information om vem som är målgrupp och om årets fullständiga program  som inriktas bland annat på teman som eco-design och social innovation finner du på länken nedan:

 

 

http://www.eudesigndays.eu/


Är ni en aktör inom en offentligt finansierad verksamhet som äger ett förändringsbehov? Har ni ambitioner att utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation? Då är ni välkomna att söka finansiering i VINNOVAs utlysning FRÖN som öppnar den 25 augusti 2015.

Läs mer här om deras informationsmöte och rådgivning.

Läs tidigare artikel om ämnet här.

En undersökning utförd av den danska huvudstadsregionens brysselkontor visar att lärosäten med representation i Bryssel i genomsnitt drar in dubbelt så mycket medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Undersökningen kartlägger också olika typer av representation samt deras för- och nackdelar.

Läs undersökningen här.