Stora förhoppningar knyts till design för att driva innovation, entreprenörskap samt skapa arbetstillfällen. Varje år anordnas EU Design Days och i år går eventet som tidigare meddelat av stapeln 24-25 september. Eventet arrangeras av nätverksorganisationen ERRIN (Småland-Blekinge är medlemmar) för att erbjuda regioner en plattform för samverkan med andra regioner i Europa kring designfrågor. Här ges goda möjligheter att ta del av både EU-policy och trender inom designområdet.


 

 EU-kommissionen har lanserat en hjälp till nybörjare men även erfarna tjänstemän som söker finansieringsmöjligheter för projekt inom EU. 

I guiden finner du information om hur man ansöker till  EU:s nuvarande program för budgetperioden 2014-2020. Dela gärna med andra aktörer som kan ha nytta av denna information. Informationen riktar sig till olika grupper så som småföretag, ideella organisationer, forskare, offentliga organisationer bland andra.

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en

 

Konferens 

Public Sector Transformation Integrating digital into the delivery of public services in Europe

Europa har gått igenom en svår tid ekonomiskt. Digitala tjänster kan integereras den service som den offentliga sektorn erbjuder medborgarna och därmed effektivisera i tider då resurser är knappa. Digitaliseringens roll i att driva utvecklingen framåt inom den offentliga sektorn kommer att diskuteras.
 
Seminariet är kostnadsfritt.
 
För mer information kontakta Rose Maloney at rose.maloney@forum-europe.com / +44 (0) 2920 783 070.