Open Days samlar årligen politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, företag och journalister från alla Europas medlemsländer. Seminarier och konferenser genomförs. Med över 100 workshopar och debatter finns många möjligheter att knyta nya kontakter och att utöka nätverken för din organisation. Datum för årets arrangemang är 12-15 oktober, 2015 och genomförs i Bryssel. Registreringen är nu öppen. Anmäl dig kostnadsfritt här.

Open Days 2015 slogan är “Europas regioner och städer: Partner för investeringar och tillväxt”. Programmet är byggt kring tre teman: Modernisera Europa, Regioner öppna för business, Platser och ytor. 177 region och städer från 30 länder deltar tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat, brysselbaserade nätverk, NGO:s,etc. Läs mer om workshoparna och debatterna här.

Hör gärna av dig till Småland-Blekinges brysselkontor för att diskutera hur man bäst nyttjar dagarna.


Att sia om framtiden är aldrig lätt. Europaparlamentet har dock försökt att beskriva tio betydelsefulla teknologier för att bättre kunna bedöma hur vi kan påverkas av utvecklingen och vilken typ av politisk utveckling och lagstiftning som kan tänkas följa i spåren. 

 

I slutet av juni beslutade europeiska rådet att anta förslaget och regelverket kring Junckers omtalade investerinspaket (EFSI). Det innebär att de första projekten kan starta redan i september. Var står Sverige i denna fråga och hur kan vi i Småland-Blekinge dra nytta av pengarna för våra investeringar?