För att inspirera och stimulera offentliga aktörers deltagande i Horisont 2020 arrangerade Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Ständiga Representation vid EU under senvåren ett seminarium riktat till politiker och tjänstemän på kommun-, landstings- och regionalnivå.

Temat för seminariet var vilken roll offentlig sektor kan spela i EU:s ramprogram för forskning och innovation? Vad är nyttan för offentliga aktörer att delta i Horisont 2020?  Ta del av de olika talarnas presentationer här.

 


Måndagen 15 juni hölls den årliga informal Baltic Sea Group (iBSG) konferensen. Temat för årets möte var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth”. Småland-Blekinge representerades på konferensen av deltagare från Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg.

dkjgkjgkgj

På bilden syns från vänster: Robin Björk, Lennarth Förberg, Therese Magnusson, Robert Olesen, Akko Karlsson, Christina Mattisson, Britt-Louise Berndtdsson, Åke Nilsson, Svetlana Sukhova, Anna Nilsson och Jan Martinnsson

 

I EU produceras varje år stora mängder avfall. EU-kommissionen förespråkar därför att vi ska hålla redan använda resurser i omlopp i stället för att det blir avfall. Man vill skapa en cirkulär ekonomi, som fokuserar på materialåtervinning och förebyggandet av avfall genom produktdesign. För att uppnå en cirkulär ekonomi kommer man behöva göra ett flertal ändringar i hur vi hanterar avfall samt produktdesign. Mellan den 28 maj och den 20 augusti finns det möjlighet att vara med och påverka i ett samråd hur det kommande paketet för cirkulär ekonomi kommer utformas.