Under åren har betydelsen av Brysselkontorets hemsida vuxit, vilket medför ökade krav på både layout och tekniska lösningar. Idag lanseras därför vår nya hemsida som förhoppningsvis ska ge läsaren en förbättrad upplevelse.


Nu finns möjligheten för verksamheter i Småland-Blekingen som arbetar med utbildning, ungdomar och idrott att söka EU-medel för projekt som stödjer social inkludering.  Denna möjlighet ges genom Erasmus+ 2016 som syftar till att öka ungas kompetens och chanser att få jobb. Totalt har EU-kommissionen avsatt 18, 5 miljarder kronor till Erasmus+ 2016.

2014 väckte den nytillträdda EU-kommissionens starka prioritering på åtgärder för tillväxt och fler arbetstillfällen stor uppmärksamhet. Arbetsprogrammet för 2016 som tagits fram tillsammans med EU-parlamentet fortsätter på den tidigare inslagna vägen av att EU ska vara ”stort i stora frågor och små i små frågor” och där Junckers 10 prioriteringar är vägledande.