Praktik i hjärtat av EU

Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel vårterminen 2016

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2016 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.


    

Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel höstterminen 2015

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2016 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.

För att nå de tillväxtmål som finns i Europa 2020-strategin anser EU-kommissionen att den digitala inre marknaden är ett viktigt verktyg. Den digitala inre marknaden handlar i grund och botten om att ta bort nationella hinder för transaktioner som sker på nätet och avskaffa handelshinder mellan medlemsstater. För att kunna göra det har kommissionen som mål att alla medborgare i EU ska få tillgång till snabbare bredbandsuppkoppling. Samtidigt strävar kommissionen efter att göra EU-arbetet så öppet och transparent som möjligt och vill nu därför engagera medborgare, organisationer, företag och myndigheter i frågan om bredbandsutveckling.

För att uppmuntra EU-medborgare att mer aktivt delta i frågan har kommissionen tagit fram två plattformar där alla som vill kan dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter gällande bredbandsutveckling. För de som är aktiva inom bredbandsutveckling i Småland-Blekinge kan detta vara intressant att del av.