Den 20:e januari anordnas SKL:s internationella dag i Stockholm. En heldagskonferens om EU- och internationella frågor för förtroendevalda, tjänstemän i kommun, landsting och region samt för andra som arbetar med internationella frågor med relevans för SKL: medlemmar.

Mer information kommer att publiceras här och på SKL:s hemsida i november i samband med att anmälan öppnas.


Den 1 september presenterade EU-kommissionen en rapport som de tagit fram tillsammans med medlemsstaterna som uppmanar till att göra EU:s utbildningsystem mer socialt inkluderande. I rapporten föreslås sex nya prioriteringar som syftar till att öka EU-invånarnas kompetens och anställbarhet och skapa öppna, innovativa och digitala lärmiljöer samtidigt som man lyfter fram grundläggande värderingar som jämlikhet, likabehandling och ett aktivt medborgarskap. De sex nya prioriteringar som kommissionen föreslår är följande:

  • Relevanta och högkvalitativa färdigheter och kompetenser med fokus på resultat för att främja anställbarhet, innovation och ett aktivt medborgarskap
  • Inkluderande utbildning, jämlikhet, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser
  • Öppen och innovativ utbildning för alla, helt anpassad till vår digitala era
  • Bättre stöd till pedagogerna
  • Öppenhet och erkännande av färdigheter och kompetenser för att uppmuntra till mobilitet bland studenter och arbetstagare
  • Långsiktigt arbete med investeringar, resultat och utbildningssystemens effektivitet

I slutet av året förväntas det att medlemsstaterna via Europeiska rådet ska anta rapporten. För Sveriges del är det troligt att dessa prioriteringar inkorporeras i utbildningssystemet för att gå i linje med EU:s utbildningsmål. Detta kommer i sin tur sannolikt leda till att Småland-Blekinge anpassar sina riktlinjer inom utbildningsområdet till de åtagande Sverige har gjort. Rent praktiskt innebär det inte bara anpassning av utbildningspolicyn utan för att stödja utvecklingen kan man förvänta sig att kommande EU-medel som exempelvis Erasmus+ kommer knytas till dessa mål. För att Småland-Blekinge ska kunna få ta del av EU-medel till utbildningsområdet är det viktigt att lokala och regionala projektplaner anpassas till de nya EU-prioriteringarna. I rapporten föreslår kommissionen också att de nya prioriteringarna ska gälla i fem år framåt istället för som tidigare tre år, vilket gör det enklare för Småland-Blekinge att arbeta långsiktigt mot de nya prioriteringarna.

Läs mer om Brysselkontorets korta översikt om utbildning – från EU till Småland-Blekinge här.

 

Europas demografiska utveckling med en åldrande befolkning utgör en utmaning och kommer att leda till en ökad efterfrågan av vård och omsorg inom EU:s medlemsländer. Enligt det EU- finansierade projektet Innovage ägnar sig uppskattningsvis 20 miljoner människor runt om i Europa åt mer än 20 timmars obetald vård av anhöriga varje vecka.

Det Europeiska nätverket EuroCarers lanserar nu en mötesplats med fokus på anhörigvård och informell vård- InformCare- som syftar till att informera utförare av denna typ av vård om deras rättigheter. Plattformen utgör dessutom en möjlighet att genom sociala nätverk och forum komma i kontakt med andra personer som har likande erfarenheter av anhörigvård. Nätverket framhåller att informell vård och anhörigvård utgör en viktig resurs för samhället men att utförarna av denna typ av vård och deras rättigheter ofta glöms bort. InformCare har utvecklats inom ramen för det EU- finansierade projektet Innovage, vars mål är att utveckla innovativa tjänster och produkter som bidrar till en ökad livskvalité för äldre personer.

Plattformen är tillgänglig här.