En undersökning utförd av den danska huvudstadsregionens brysselkontor visar att lärosäten med representation i Bryssel i genomsnitt drar in dubbelt så mycket medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Undersökningen kartlägger också olika typer av representation samt deras för- och nackdelar.

Läs undersökningen här.


Stora förhoppningar knyts till design för att driva innovation, entreprenörskap samt skapa arbetstillfällen. Varje år anordnas EU Design Days och i år går eventet som tidigare meddelat av stapeln 24-25 september. Eventet arrangeras av nätverksorganisationen ERRIN (Småland-Blekinge är medlemmar) för att erbjuda regioner en plattform för samverkan med andra regioner i Europa kring designfrågor. Här ges goda möjligheter att ta del av både EU-policy och trender inom designområdet.

 

 EU-kommissionen har lanserat en hjälp till nybörjare men även erfarna tjänstemän som söker finansieringsmöjligheter för projekt inom EU. 

I guiden finner du information om hur man ansöker till  EU:s nuvarande program för budgetperioden 2014-2020. Dela gärna med andra aktörer som kan ha nytta av denna information. Informationen riktar sig till olika grupper så som småföretag, ideella organisationer, forskare, offentliga organisationer bland andra.

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en