EU-kommissionen har lanserat en hjälp till nybörjare men även erfarna tjänstemän som söker finansieringsmöjligheter för projekt inom EU. 

I guiden finner du information om hur man ansöker till  EU:s nuvarande program för budgetperioden 2014-2020. Dela gärna med andra aktörer som kan ha nytta av denna information. Informationen riktar sig till olika grupper så som småföretag, ideella organisationer, forskare, offentliga organisationer bland andra.

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en

 

Konferens 

Public Sector Transformation Integrating digital into the delivery of public services in Europe

Europa har gått igenom en svår tid ekonomiskt. Digitala tjänster kan integereras den service som den offentliga sektorn erbjuder medborgarna och därmed effektivisera i tider då resurser är knappa. Digitaliseringens roll i att driva utvecklingen framåt inom den offentliga sektorn kommer att diskuteras.
 
Seminariet är kostnadsfritt.
 
För mer information kontakta Rose Maloney at rose.maloney@forum-europe.com / +44 (0) 2920 783 070.
 

Open Days samlar årligen politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, företag och journalister från alla Europas medlemsländer. Seminarier och konferenser genomförs. Med över 100 workshopar och debatter finns många möjligheter att knyta nya kontakter och att utöka nätverken för din organisation. Datum för årets arrangemang är 12-15 oktober, 2015 och genomförs i Bryssel. Registreringen är nu öppen. Anmäl dig kostnadsfritt här.

Open Days 2015 slogan är “Europas regioner och städer: Partner för investeringar och tillväxt”. Programmet är byggt kring tre teman: Modernisera Europa, Regioner öppna för business, Platser och ytor. 177 region och städer från 30 länder deltar tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat, brysselbaserade nätverk, NGO:s,etc. Läs mer om workshoparna och debatterna här.

Hör gärna av dig till Småland-Blekinges brysselkontor för att diskutera hur man bäst nyttjar dagarna.