TEN-T-dagarna i Riga, en konferens om det transeuropeiska transportnätet och dess utveckling

Anmälan för TEN-T-dagarna i Riga är nu öppen. TEN-T-dagarna äger rum den 22-23 juni 2015 och är en konferens med fokus på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 

Konferensen inriktar sig främst på stomnätet (Core network).

För mer info och registering:

http://www.tentdays.eu/2015_2/index.html

 

 


De fonder som EU har för att söka medel till projekt är talrika och omgärdas av olika regelverk. Nu har kommissionen tagit fram en guide för att öka tillgängligheten till finansering. Aktörer i SmålandBlekinge som vill öka sin kunskap om hur man söker projektfinansiering kan med fördel ta del av guiden.http://ec.europa.eu/budget/funding/information/getting-started_en

 

 

Öppet samråd om Vitbok "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Vitboken i fråga innehåller konkreta handlingsplaner för ett gemensamt europeiskt transportområde. 

EU-kommissionen inbjuder intressenter att delta vid halvtidsutvärdering av genomförande av vitboken från 2011. Både företag, myndigheter och privatpersoner med intresse för EU:s transportpolitik uppmanas att delta. De synpunkter som kommer in under samrådet kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida och ingår i utvärderingen av 2011 års vitbok.

Samrådet är öppet till den 2 juni 2015.

Mer info se http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm