I samband med Open Days-ett nätverksevent för regioner som hålls i Bryssel under oktober-kommer Regionkommittéen att arrangera en gratis nätbaserad 8 veckorsutbildning för lokala och regionala tjänstemän med koppling till EU-frågor. Kursen kommer att fokusera på hur regioner bidrar till att skapa policy i EU. Kursen kommer att hållas på engelska.

 Denna kurs kan vara en möjlighet för att utbilda deltagare i styrgrupp, chefsgrupp, kontaktpersonsgrupp, projektägare, nyckelpersoner och andra intresserade i din region.

En undersökning av hur deltagare ser kursen har sänts till oss. Om du är intresserad av att delta i kursen , fyll gärna i regionkommitténs formulär https://www.surveymonkey.com/s/JKDL33F

Är du intresserad av att delta? Kontakta regionkommittén med din intresseanmälan på epostadress welcome@cor.europa.eu.

 


Jönköping stad är den sjätte smartaste staden av 77 medelstora europeiska städer som granskats av forskare på Wiens tekniska universitet. Begreppet ”smart cities” eller smarta städer på svenska innebär att man använda resurser, teknologi, och kunnande på ett effektivt och hållbart sätt.

Kalmar läns museum har genom sin så kallade ”tidsresemetod” valts ut som ett gott exempel av 70 stycken regioner och städer i Europa att få delta i projektet ”Culture for cities and regions.” Tidsresemetoden kommer att visas upp i en katalog och möjligheten till expertcoaching och erfarenhetsutbyten med andra regioner och städer kommer också att erbjudas.