Att sia om framtiden är aldrig lätt. Europaparlamentet har dock försökt att beskriva tio betydelsefulla teknologier för att bättre kunna bedöma hur vi kan påverkas av utvecklingen och vilken typ av politisk utveckling och lagstiftning som kan tänkas följa i spåren. 

 


I slutet av juni beslutade europeiska rådet att anta förslaget och regelverket kring Junckers omtalade investerinspaket (EFSI). Det innebär att de första projekten kan starta redan i september. Var står Sverige i denna fråga och hur kan vi i Småland-Blekinge dra nytta av pengarna för våra investeringar?

 

För att inspirera och stimulera offentliga aktörers deltagande i Horisont 2020 arrangerade Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Ständiga Representation vid EU under senvåren ett seminarium riktat till politiker och tjänstemän på kommun-, landstings- och regionalnivå.

Temat för seminariet var vilken roll offentlig sektor kan spela i EU:s ramprogram för forskning och innovation? Vad är nyttan för offentliga aktörer att delta i Horisont 2020?  Ta del av de olika talarnas presentationer här.