De fonder som EU har för att söka medel till projekt är talrika och omgärdas av olika regelverk. Nu har kommissionen tagit fram en guide för att öka tillgängligheten till finansering. Aktörer i SmålandBlekinge som vill öka sin kunskap om hur man söker projektfinansiering kan med fördel ta del av guiden.http://ec.europa.eu/budget/funding/information/getting-started_en

 


 

Öppet samråd om Vitbok "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”. Vitboken i fråga innehåller konkreta handlingsplaner för ett gemensamt europeiskt transportområde. 

EU-kommissionen inbjuder intressenter att delta vid halvtidsutvärdering av genomförande av vitboken från 2011. Både företag, myndigheter och privatpersoner med intresse för EU:s transportpolitik uppmanas att delta. De synpunkter som kommer in under samrådet kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida och ingår i utvärderingen av 2011 års vitbok.

Samrådet är öppet till den 2 juni 2015.

Mer info se http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm

 

 

 

Den Europeiska Kommissionen lanserade den 15:e april sin nya elektroniska plattform för vuxenutbildning, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, (EPALE).Genom att erbjuda flera verktyg för kommunikation och erfarenhetsutbyten, syftar EPALE till att stödja utvecklingen och kvaliteten på vuxenutbildningar runtom i Europa. Kommissionen uppmuntrar berörda parter att komma med egna synpunkter för att uppnå högsta effektivitet.