EU införde år 2000 sitt nya vattendirektiv som under de senaste 15 åren skulle ha implementerats och anpassats i samtliga medlemsstater. Direktivet innebär minskade föroreningar, främjandet av en hållbar vattenanvändning, ett förbättrat välstånd för de vattenberoende ekosystemen, mildrande effekter av översvämningar och torka samt att miljön skyddas.


EU-kommissionen håller ett öppet samråd mellan den 26 mars och den 18 juni där du kan vara med och påverka viktiga delar av EU:s klimat- och energi mål för 2030. Detta samråd berör utsläppen av växthusgaser från jordbruket och skogsindustrin. Ett samråd är en viktig del av arbetet för regionen att göra sin röst hörd på den europeiska arenan.

EuroTech Universities Alliance bjuder in till konferens
Fostering attractive research careers – the role of the EU Human Resources Strategy for Researchers 

11 maj, 10.30 på Kataloniens EU-representation, Rue de la Loi 227 i Bryssel.