Intressant möjlighet för de som arbetar med frågor rörande hälsosamt åldrande. Under tre dagar erbjuds information om finansiering, workshops, goda exempel, samt möjligheter till att hitta samarbetspartners.


Olika parter i Blekinge kommer att få ta del av ca 8,5 miljoner kronor i EU-medel, tack vare Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) deltagande i en framgångsrik ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Projektet syftar till att utveckla ny teknik som ska ge en ökad livskvalité för äldre med mild demens.

I Sverige uppmärksammas våra svenska EU-parlamentarikers arbete relativt sällan och de viktiga rapportörskapen i parlamentet utgör inget undantag. Under hösten 2014 fick EU-parlamentarikern och ölänningen Anna Hedh förtroendet och chansen att bli rapportör samt skuggrapportör inom tre olika ämnen.