Konferensen om innovativ och ansvarsfull tillväxt den 2 oktober resulterade i en intressant debatt om små- och medelstora företag och deras relation till universitet och kunskapen som finns där. Tre teman presenterades på eftermiddagen nämligen ansvarsfull innovation, transnationella innovativa samarbeten och hur universitetens expertis kan främja Europas små- och medelstora företag (SMF).


SKL publicerar två gånger per år en tidskrift med namnet På gång inom EU och nu är höstens nummer ute. I publikationen hittar du information om vad som har hänt i EU och hur det påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. De nya EU-parlamentarikerna presenteras och arbetet med Europa2020-strategin samt den nya sammanhållningspolitiken (som nästan är färdig) diskuteras.

Läs skriften här

Social ekonomi handlar om att kombinera lönsamhet med social integration, det vill säga genom att främja verksamheter vars främsta drivkraft är allmännytta. Konferensen den 1 oktober hade ett flertal syften men främst bjöd Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC) in till diskussion kring aktuella utmaningar inför de kommande fem åren gällande social ekonomi. Att det finns ett stort behov av att hitta en bättre balans mellan den sociala ekonomin och samhället, gräsrotsorganisationers viktiga arbete samt vikten av att tänka utanför ramarna var tydligt från alla deltagare.