Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel vårterminen 2015

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2015 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.


Transport är ett område som har blivit mer prioriterat för att främja den europeiska ekonomin. För en ökad tillväxt krävs det effektiva förbindelser genom Europa. Därför har finansieringen för den nya infrastrukturpolitiken tredubblats till 26 miljarder euro för transport under perioden 2014-2020. Som en grundstomme för transport inom EU:s inre marknad har man infört ett stomnät som är tänkt att sammankoppla Europas transportförbindelser: Trans European Transport Network (TEN-T)


                           

Innovation och design blir allt mer eftertraktat i marknaden vilket skapar en stor konkurrens bland designers. Hur man ska stödja unga färdigutbildade designers in till arbetsmarknaden är en utmaning i sig.